Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

Statsminister Marin deltog i ett toppmöte mellan EU och västra Balkan i Slovenien

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 6.10.2021 16.40 | Publicerad på svenska 6.10.2021 kl. 17.27
Pressmeddelande 570/2021

Temat för toppmötet EU–västra Balkan onsdagen den 6 oktober var fördjupat samarbete mellan unionen och länderna på västra Balkan. Vid mötet behandlades särskilt möjligheterna för länderna på västra Balkan att bli EU-medlemmar, fördjupat ekonomiskt samarbete och hanteringen av coronakrisen.

Vid mötet konstaterades det att EU-länderna förbinder sig till en utvidgningsprocess som bygger på villkorlighet. Den egentliga utvidgningen stod emellertid inte på mötets dagordning. Geografiskt är västra Balkan beläget mitt i EU, och regionens stabilitet är viktig för unionen och Finland. De reformer som medlemskapskriterierna förutsätter moderniserar samhällen och gagnar medborgarna redan innan medlemskapet blir verklighet. Det är särskilt viktigt att stärka medlemskapsperspektivet i en situation där stormakternas inflytande i västra Balkan blir allt starkare.

Särskild uppmärksamhet ägnades åt fördjupat ekonomiskt samarbete mellan västra Balkan och EU. I oktober 2020 lade kommissionen fram en ekonomisk plan och en investeringsplan för västra Balkan samt en handlingsplan för genomförande av den gröna agendan för västra Balkan. Dessa syftar till att stödja regionens konkurrenskraft, påskynda en grön och digital omställning, utveckla förbindelserna, skapa en regional gemensam marknad samt främja handel och konvergensen med EU. Viktiga områden är cirkulär ekonomi, avfallshantering, förbättring av luftkvaliteten, trafikförbindelser och sänkning av roamingavgifterna mellan EU och västra Balkan.

EU är den viktigaste bidragsgivaren till länderna på västra Balkan när det gäller stöd för att hantera coronakrisen. Länderna har fått betydande understöd av unionen, och de har exempelvis kunnat utnyttja EU:s avtal om gemensam upphandling när de köpt vacciner. EU stöder också regionens förmåga att reagera på framtida kriser. Västra Balkan är ett av de viktigaste områden dit EU riktar sitt vaccinstöd. Pandemiläget i länderna på västra Balkan är fortsatt oroväckande och vaccinationstäckningen låg.

I Brdoförklaringen från mötet bekräftar både EU och länderna på västra Balkan sitt engagemang för effektiva åtgärder för att bekämpa organiserad brottslighet, terrorism, radikalisering, människohandel och penningtvätt.

I samband med toppmötet hade statsminister Marin också bilaterala möten med Kroatiens premiärminister Andrej Plenković och Kosovos premiärminister Albin Kurti.

Ytterligare information: Lauri Voionmaa, specialmedarbetare (internationella ärenden), tfn 0295 160 306, och Tuulia Pitkänen, specialmedarbetare (EU-ärenden), tfn 0295 160231, statsrådets kansli