Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

Statsrådet antog meddelande om främjande av likabehandling, jämställdhet och icke-diskriminering

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 31.8.2023 13.37 | Publicerad på svenska 31.8.2023 kl. 13.59
Pressmeddelande

Den 31 augusti antog statsrådet ett meddelande till riksdagen om åtgärder för att främja likabehandling, jämställdhet och icke-diskriminering i det finländska samhället.

”Regeringen förbinder sig att främja likabehandling på bred front och under hela valperioden. Det finns ingen plats för rasism i Finland. De politiska beslutsfattarna måste föregå med gott exempel när det gäller att bygga upp ett tryggt och jämlikt samhälle, och arbetet kräver insatser från hela samhället”, sade statsminister Petteri Orpo i samband med att meddelandet offentliggjordes.

Meddelandet stöder sig på regeringsprogrammet och på de tidigare regeringarnas arbete. Den arbetsgrupp som beredde meddelandet har hört cirka hundra aktörer under beredningen. De åtgärder som anges i meddelandet ska konkretiseras genom ett separat åtgärdsprogram.

”Finland har under sin historia varit en föregångare när det gäller att förbättra förutsättningarna för samhällelig jämlikhet, rättsstaten och ett människovärdigt liv för individen. (- - ) Enligt grundlagen är alla lika inför lagen”, konstateras det i meddelandet.

Enligt utlåtandena under samråden i samband med beredningen är Finlands lagstiftning som helhet på en god nivå. I det finländska samhället finns dock fortfarande diskriminerande attityder och strukturer till exempel på arbetsmarknaden och inom utbildningen, och de måste ändras.

”Bristerna när det gäller att uppnå likabehandling baserar sig snarare på bristfälligt genomförande och bristfällig tillsyn av lagstiftningen. Regeringens åtgärder fokuserar således på sådana åtgärder genom vilka likabehandling och jämställdhet kan främjas i praktiken. Det finns självfallet fortfarande enskilda frågor som behöver utvecklas i lagstiftningen”, konstateras det i meddelandet.

Flera åtgärder för att främja likabehandling och bekämpa rasism

Meddelandet innehåller flera åtgärder för att främja likabehandling och bekämpa rasism. Många av åtgärderna stöder sig på regeringsprogrammet, men också nya åtgärder tas upp. Regeringen ska vid sina budgetförhandlingar rikta tillräckliga resurser för åtgärderna, inom utgiftsramarna.

Under ledning av statsministern förs årligen en rundabordsdiskussion om främjande av likabehandling och icke-diskriminering. Vid statsrådets kansli samlas, under statsministern, expertis på antidiskriminering. Dessutom inleds tillsammans med arbetsmarknadsorganisationer samt idrotts-, kultur- och frivilligorganisationer en kampanj mot rasism.

Delegationen för etniska relationers arbete och dess dialog med frivilligorganisationer stärks. Polisens förebyggande arbete och ankarverksamhet utvecklas.

Regeringen inleder ett utvecklingsprogram för jämställdhets- och likabehandlingsfrågor som ska omfatta hela utbildningssystemet. Deltagandet i småbarnspedagogik höjs i fråga om barn med invandrarbakgrund och det införs en fast anslagsnivå för den jämställdhetsfinansiering som används inom småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen.

I meddelandet betonas att linjen enligt regeringsprogrammet är att integrationen i Finland ska ske genom arbete. Icke-diskriminering i arbetslivet främjas tillsammans med arbetsmarknadsorganisationerna: till företagstjänsterna fogas till exempel tjänster som bekämpar diskriminering vid rekrytering. Invandrarkvinnors övergång till arbetsmarknaden främjas och organisationers möjligheter att stödja arbetstagare som möter diskriminering och rasism förbättras bland annat genom utbildningar för yrkesutbildade personer.

Straffen för utnyttjande av arbetstagare skärps och övervakningen effektiviseras. Hatmotiverade gärningar mot judar, muslimer, kristna och andra religiösa grupper förebyggs, och det blir kriminaliserat att förneka förintelsen. Möjligheterna att kriminalisera åtminstone nazismens och kommunismens symboler när de används i syfte att främja de ideologierna utreds.

Statsrådet effektiviserar även sin egen verksamhet för att främja likabehandling, jämställdhet och icke-diskriminering. Finland fortsätter på sin långsiktiga människorättspolitiska linje i internationella sammanhang och i EU för att bland annat främja och försvara rättigheterna för kvinnor, flickor, personer med funktionsnedsättning, urfolk, könsminoriteter och sexuella minoriteter samt andra särskilt utsatta personer.

Statsrådet lämnade meddelandet till riksdagen. Riksdagen kommer att behandla meddelandet under sin höstsession, som inleds nästa vecka.

Ytterligare information: Risto Artjoki, arbetsgruppens ordförande, statssekreterare, tfn 09 1602 2006, och Jouni Varanka, chef för enheten för planering av samhällspolitiken, tfn 0295 160 177, statsrådets kansli

Statsrådets meddelande om främjande av likabehandling, jämställdhet och icke-diskriminering i det finländska samhället

Videoupptagning på statsrådets Youtubekanal

Information om samråden och arbetsgruppens arbete | Statsrådets projektportal

Presentationsmaterial från presskonferensen