Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

Statsrådet fattade beslut om att effektivisera det proaktiva påverkansarbetet i EU

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 25.1.2024 14.59 | Publicerad på svenska 25.1.2024 kl. 15.58
Pressmeddelande
I foto EU-flaggor

Vid sitt allmänna sammanträde torsdagen den 25 januari fattade statsrådet beslut om olika sätt att proaktivt påverka EU-projekt medan de ännu är under beredning. I enlighet med regeringsprogrammet påskyndar regeringen utformandet av Finlands ståndpunkter och effektiviserar också i övrigt det proaktiva påverkansarbetet i EU.

Det principbeslut som godkändes vid statsrådets allmänna sammanträde lyfter fram stärkandet av Finlands EU-mål och EU-intressebevakning till en central prioritering för varje ministerium. Regeringen övergår från att tidigare ha lämnat en EU-redogörelse en gång under valperioden till att kontinuerligt fastställa, påverka och följa upp strategiska prioriteringar. Samarbetet med likasinnade EU-länder effektiviseras.

En viktig del av det proaktiva påverkansarbetet är att lyfta fram Finlands egna centrala mål till en del av de långsiktiga planer som utarbetas inom EU. I anslutning till detta fastställde EU-ministerutskottet den 17 januari Finlands viktigaste mål för den kommande EU-valperioden 2024–2029.

En väsentlig del av det proaktiva påverkansarbetet är också att påverka det årliga arbetsprogrammet och att påverka mer omfattande politikhelheter. Det proaktiva påverkansarbetet är en kontinuerlig verksamhet som statsrådet och dess medlemmar främjar tillsammans som en del av den övergripande EU-politiken.

Med proaktivt påverkansarbete avses sådant påverkansarbete som sker innan Europeiska kommissionen lägger fram ett egentligt förslag till exempel till direktiv. Finland bedriver aktivt påverkansarbete också i andra faser av beslutsfattandet.

Ytterligare information: Tuomas Tikkanen, specialmedarbetare (EU-ärenden), tfn 040 523 5768, Jari Luoto, chef för avdelningen för EU-ärenden, tfn 050 468 5949, och Anne Sjöholm, kommunikationschef för EU-ärenden, tfn 040 537 0733, statsrådets kansli.