Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

Statsrådet har tillsatt forsknings- och innovationsrådet

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 23.11.2023 14.06 | Publicerad på svenska 29.11.2023 kl. 16.03
Pressmeddelande

Statsrådet tillsatte forsknings- och innovationsrådet den 23 november 2023. Forsknings- och innovationsrådet stöder statsrådet vid utvecklandet av en långsiktig och övergripande forsknings- och innovationspolitik.

Ordförande för rådet är statsminister Petteri Orpo och till rådet hör finansminister Riikka Purra, forsknings- och kulturminister Sari Multala (första vice ordförande), näringsminister Wille Rydman, undervisningsminister Anna-Maja Henriksson och jord- och skogsbruksminister Sari Essayah.

Utöver ministerledamöterna består rådet av Riikka Heikinheimo, direktör vid Finlands näringsliv, Ilkka Kivimäki, partner på Maki.vc, Markku Kulmala, akademiker och professor vid Helsingfors universitet, Sari Lindblom, Helsingfors universitets rektor (andra vice ordförande), Vesa Taatila, Åbo yrkeshögskolas rektor, Antti Vasara, verkställande direktör för Teknologiska forskningscentralen VTT och Kai Öistämö, verkställande direktör för Vaisala (tredje vice ordförande). 

Statsrådet utnämnde också permanenta sakkunniga till rådet. Rådets permanenta sakkunniga är 
Timo Lankinen, understatssekreterare vid statsrådets kansli, Olli Kärkkäinen, strategi- och forskningsdirektör vid finansministeriet, Anita Lehikoinen, kanslichef vid undervisnings- och kulturministeriet, Ilona Lundström, avdelningschef vid arbets- och näringsministeriet, Paula Eerola, generaldirektör för Finlands Akademi och Nina Kopola, generaldirektör för Business Finland.
 
Forsknings- och innovationsrådet tillsattes den 23 november för riksdagens mandatperiod.

Forsknings- och innovationsrådet är ett rådgivande organ inom statsförvaltningen. Rådet består av medlemmar av statsrådet och utomstående sakkunniga och har till syfte att utveckla en forsknings- och innovationspolitik som stöder välfärd och bildning samt ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar tillväxt och konkurrenskraft.

Mer information: Henrik Vuornos, statsministerns specialmedarbetare, statsrådets kansli, tfn 050 408 44 22, Antti Pelkonen, vetenskaplig expert, statsrådets kansli, tfn 0295 160 533, [email protected]