Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

Statsrådets kanslis budgetförslag för 2023

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 5.8.2022 10.25
Pressmeddelande

Under huvudtiteln för statsrådets kansli föreslås anslag på sammanlagt 233,5 miljoner euro, vilket innebär en ökning med 10,2 miljoner euro jämfört med budgeten för 2022.

I budgetförslaget ingår bland annat statsrådets kanslis och justitiekanslersämbetets omkostnader, ministrarnas, statssekreterarnas och specialmedarbetarnas löneutgifter, partifinansieringen samt anslagen för statsrådets gemensamma utrednings- och forskningsverksamhet.

För statsrådets kanslis omkostnader föreslås ett anslag på 146,3 miljoner euro, vilket innebär en ökning med 13,2 miljoner euro jämfört med 2022. Det föreslås att 5,7 miljoner euro av tilläggsanslaget riktas till att stärka cybersäkerheten, 3,8 miljoner euro till att förenhetliga statsrådets grundläggande informationsteknik, 2,1 miljoner euro till hyran för statsrådets festvåning efter renoveringen och 1,0 miljoner euro till statsrådets gemensamma informationsteknikutgifter. För den övergripande ledningen av statsrådets kansli föreslås dessutom ett tillägg på 1 miljon euro bland annat i syfte att stärka krisledningen och kriskommunikationen. I anslaget för omkostnaderna har som avdrag beaktats de besparingar i fråga om bland annat resor och lokaler som regeringen förutsätter.

För ministrarnas och deras statssekreterares och specialmedarbetares löneutgifter föreslås ett anslag på 10,4 miljoner euro. Det innebär en minskning på 1,1 miljoner euro jämfört med budgeten för 2022. Vid avdraget har beaktats att den nuvarande regeringsperioden löper ut våren 2023. Storleken på anslaget fastställs när den nya regeringen tillträder.

För statsrådets gemensamma utrednings- och forskningsverksamhet föreslås ett anslag på 7,8 miljoner euro. Med anledning av sparbeslut minskar anslaget med 1,5 miljoner euro jämfört med budgeten för 2022.

För åtgärdsprogrammet Sunda lokaler 2028 föreslås ett anslag på 0,5 miljoner euro. Med anledning av ett sparbeslut minskar anslaget med 1,0 miljoner euro jämfört med 2022.

Statsrådets kansli föreslår ett anslag på 0,358 miljoner euro för genomförande av en sannings- och försoningsprocess för döva i enlighet med regeringsprogrammet för statsminister Marins regering.

För Europeiska kompetenscentret för motverkande av hybridhot föreslås ett anslag på 1,86 miljoner euro, vilket innebär en ökning med 0,12 miljoner euro jämfört med 2022.

För justitiekanslersämbetets omkostnader föreslås ett anslag på 4,4 miljoner euro.

Ytterligare information: Timo Lankinen, understatssekreterare, tfn 0295 160 300, och Meeta Paavola, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 161 033, statsrådets kansli