Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

Kommissionens talan mot Finland i ett ärende som gäller bristfälligt genomförande av direktivet om körkort

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 29.1.2016 16.47
Pressmeddelande 36/2016

Finland har den 27 januari 2016 tagit emot en talan som Europeiska kommissionen har väckt mot Finland vid Europeiska unionens domstol. Talan gäller genomförande av direktivet om körkort 2006/126/EG. Talan grundar sig på kommissionens beslut av den 10 december 2015 att föra ärendet till EU-domstolen (kommissionens pressmeddelande IP/15/6229).

Kommissionen anser att Finland inte på behörigt sätt har införlivat EU-direktivet om körkort i den nationella lagstiftningen. Giltighetstiden för dupletter av körkort som utfärdats i Finland kan för närvarande vara längre än vad som anges i direktivet. Talan har väckts också för att Finland inte har anslutit sig till det nätverk för EU-körkort som förutsätts i direktivet.

Kommissionen gav Finland en formell underrättelse i ärendet den 11 juli 2014 och ett motiverat yttrande den 23 april 2015. Genom den talan som nu väckts för kommissionen ärendet till EU-domstolen. Finland ska tillställa EU-domstolen sitt genmäle senast den 6 april 2016.

Ytterligare information: Henriikka Leppo, lagstiftningsråd, tfn 0295 351 046, utrikesministeriet

Den svenska översättningen av pressmeddelandet publicerad 1.2.2016.