Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

Finlands EU-ordförandeskap började, men varför heter det inte "EU Presidency” på engelska?

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 15.7.2019 11.48
Nyhet

Finlands EU-ordförandeskap började den 1 juli. I översättnings- och språksektorn vid statsrådets kansli betyder det mer texter att översätta för EU-ordförandeskapets webbplats (www.eu2019.fi) och för de cirka 140 möten som ordnas i Finland under ordförandeskapet.

På svenska talas det om ”EU-ordförandeskapet”, men på engelska heter det officiellt ”Finland’s Presidency of the Council of the European Union”. Europeiska unionens råd rekommenderar att EU-ordförandeskapet inte ska kallas ”EU Presidency” på engelska, eftersom det är vilseledande. Det är inte fråga om ett ordförandeskap i Europeiska unionen, utan om ett ordförandeskap i rådet. Under Finlands EU-ordförandeskap betyder det att vi officiellt har ”Finland’s Presidency of the Council of the European Union”.  

– Vi vet att ”EU Presidency” används allmänt hos oss och på andra ställen och att det också användes mycket i Finland under vårt föregående EU-ordförandeskap. Det är också naturligt att man först kommer att tänka på direktöversättningen, eftersom vi på svenska talar om EU-ordförandeskapet. Inom statsförvaltningen bör vi dock undvika ”EU Presidency” i skrift, säger Niina Elomaa, specialsakkunnig från översättningsteamet för EU-ordförandeskapet.  

Översättnings- och språksektorn vid statsrådets kansli har utarbetat en anvisning för vad Finlands EU-ordförandeskap ska kallas på olika språk. I anvisningen anges både rekommenderade och avrådda benämningar på engelska, svenska, tyska och franska samt motiveringar till detta. Dessutom hittar du i anvisningen tips om kortare alternativ än det officiella namnet samt alternativ som lämpar sig i sociala medier.  

På svenska används vanligen

  • Finlands EU-ordförandeskap
  • medan Finlands EU-ordförandeskapsperiod och EU-ordförandeskapsperioden är tillåtna benämningar.
  • Om du vill nämna rådet, är det officiella namnet Finlands ordförandeskap i Europeiska unionens råd.  

Stilregler för dem som skriver på engelska, franska och tyska

Vid statsrådets kansli har vi också utarbetat stilregler för EU-ordförandeskapstexter som skrivs på eller översätts till engelska, franska och tyska. Stilreglerna ger riktlinjer och bidrar till ett enhetligt språkbruk under ordförandeskapet.

I stilreglerna för engelska ges det tips om hur du skriver en tydlig och smidig text samt anvisningar om hur du skriver pressmeddelanden, tal, e-post och brev samt i de sociala medierna. I stilreglerna för tyska och franska behandlas främst webbtexter, men stilreglerna ger också tips för andra texttyper. I stilreglerna berättas det till exempel hur genus påverkar språkanvändningen och på vilka webbsidor det lönar sig att söka EU-termer.

Ytterligare information

Finlands EU-ordförandeskap (fi-sv-en-de-fr)
Stilreglerna EU2019 för franska
Stilreglerna EU2019 för tyska
Webbplatsen för EU-ordförandeskapet på fem språk
Engelsk-finsk EU-ordlista, generalsekretariatet vid Europeiska unionens råd, 2019
Engelsk-svensk EU-ordlista, generalsekretariatet vid Europeiska unionens råd, 2017