Statsrådet och ministerierna Media

Vinterkrigets slut uppmärksammas den 13 mars

Statsrådets kommunikationsavdelning 7.2.2020 12.43
Pressmeddelande

Den 13 mars 1940 trädde det fredsavtal mellan Finland och Sovjetunionen i kraft som avslutade Vinterkriget. Kriget hade pågått i 105 dagar. I mars 2020 har det gått 80 år sedan kriget tog slut. På årsdagen den 13 mars hålls en nationell minnesstund i Helsingfors domkyrka kl. 10–10.30. I minnesstunden deltar Finlands statsledning och tillställningen är också öppen för allmänheten.

Kyrkklockorna i alla Finlands lutherska, ortodoxa och katolska kyrkor ringer samma dag kl. 11. Vid det klockslaget för 80 år sedan trädde fredsavtalet i kraft. Till minne av krigets slut tänds också 105 ljus på Helsingfors domkyrkas trappa – ett för varje dag som kriget pågick.

På Senatstorget framför domkyrkan firas dagen med kaffeservering kl. 9–12. I dagens program ingår också musik, diskussioner och korta anföranden.

Kriget krävde stora uppoffringar

Vinterkriget bröt ut när Sovjetunionen anföll Finland den 30 november 1939 utan krigsförklaring.

Enligt ett hemligt tilläggsprotokoll till den icke-angreppspakt som Tyskland och Sovjetunionen ingick i augusti 1939, den så kallade Molotov–Ribbentrop-pakten, hörde Finland till den sovjetiska intressesfären. Pakten var en av de främsta orsakerna till att vinterkriget bröt ut.

Försvaret av Finlands självständighet krävde stora uppoffringar. Över 25 000 finländare stupade och cirka 44 000 skadades i kriget. Över tusen civila miste livet. Sovjetunionens förluster var flerfaldigt större. Finland bevarade sin självständighet, men förlorade 11 procent av sitt landområde till Sovjetunionen. Till följd av detta förlorade cirka 430 000 finländare, 12 procent av befolkningen, sitt hem och måste omplaceras på andra orter.

Minnet av Vinterkriget och dem som försvarade vår självständighet hedrades vid en minnesstund i Helsingfors på 80-årsdagen för krigets utbrott den 30 november 2019.

Ytterligare information: Tiina-Kaisa Laakso-Liukkonen, produktionschef, tfn 029 516 0220, tiina-kaisa.laakso-liukkonen(at)vnk.fi, och Aapo Riihimäki, kommunikationsexpert, tfn  050 471 3020, aapo.riihimaki(at)vnk.fi, statsrådets kansli