Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

Resenärer tas emot av hälsovårdspersonal på Helsingfors-Vanda flygplats

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 25.3.2020 14.35 | Publicerad på svenska 25.3.2020 kl. 16.38
Pressmeddelande 172/2020

Under de närmaste dagarna kommer ett stort antal finländska resenärer att återvända till Finland med evakueringsflyg från olika håll i världen. För att minimera risken för att coronaviruset sprids, kommer ankommande resenärer att få anvisningar för hur de ska handla på rätt sätt efter hemkomsten.

Gränsbevakningen informerar alla som anländer till Finland från utlandet om att de försätts i hemkarantän i två veckor. Anvisningarna kommer att ges via högtalare och dessutom kommer broschyrer om coronaviruset, bekämpningen av viruset och instruktioner för vård att delas ut. Alla uppmanas också att hålla ett säkerhetsavstånd till andra och att undvika närkontakt.

Resenärerna tas emot av hälsovårdspersonal som också ger anvisningarna personligen. Finlands Röda Kors hjälper hälsovårdspersonalen i detta arbete.

Hälsovårdspersonalen och Röda Korsets frivilliga arbetar i två skift, för att det alltid ska finnas experter på plats som kan hjälpa i frågor som gäller hälsovård.

Eftersom antalet resenärer som anländer till flygplatsen är stort, har man vid flygplatsen särskilt fäst uppmärksamhet vid hur de ankommande resenärerna rör sig på flygplatsen och i dess närhet.

På flygplatsen ger Finavia i enlighet med anvisningar av Institutet för hälsa och välfärd instruktioner om att hålla ett säkerhetsavstånd på minst en meter. Det har ordnats ett utrymme för resenärerna invid gränskontrollen, där de kan vänta innan de förflyttar sig till gränskontrollen. Detta är nödvändigt för att undvika köer där folk står för nära varandra.

Antalet resenärer i flygbussarna, som för resenärer från flygplanet till terminalen, begränsas.

Resenärerna får också anvisningar gällande hemresan via högtalarna på flygplatsen. Resenärer som anländer från utlandet uppmanas att undvika kollektivtrafik, för att förhindra spridning av coronaviruset. Personer som redan vid gränsen försatts i karantän bör undvika kollektivtrafik, om det är möjligt.

Ytterligare information: Finavias kommunikation [email protected]