Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet
Studie: Hållbar utveckling i kommunerna kräver strategisk ledning och nationellt stöd för en hållbarhetsomställning

FinansministerietKommissionen för hållbar utvecklingMiljöministerietStatsrådets utrednings- och forskningsverksamhet
25.5.2020 8.59
Pressmeddelande 353/2020

Kommunernas arbete för hållbar utveckling har en viktig roll när det gäller att genomföra Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling i Finland. I en studie som publicerades den 25 maj framhävs kommunalvalet 2021 och upprättandet av kommunernas strategier efter valet som kritiska tillfällen med tanke på uppnåendet av målen. Kommunernas strategier bör ligga i linje med de globala och nationella målen för hållbar utveckling. Målen kan också utgöra grunden för strategierna, på samma sätt som i fråga om regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering.

Forskarna uppmanar statsförvaltningen att stödja kommunerna i främjandet av en hållbarhetsomställning och att sparra kommunerna också i praktiska åtgärder, så som man gjort till exempel i programmet för hållbara städer. FN:s mål för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals, SDGs) bör beaktas i viktiga avtalsförhandlingar (MBT, innovations- och ekosystemavtal) och i programbaserat samarbete. På riksnivå behövs det initiativ som jämlikt sporrar kommuner, medborgare och andra aktörer till handlingar och partnerskap som bidrar till hållbar utveckling. Kommunerna har kommit olika långt i sitt arbete och behöver stöd och konkreta verktyg för att ta ledningen av hållbarheten och hanteringen av helheten till nästa nivå.

Många möjliga sätt att organisera arbetet för hållbar utveckling

Studien utmanar det finländska kommunfältet att främja i synnerhet sådana tväradministrativa helheter som kan påskynda uppnåendet av målen för hållbar utveckling. Projektledaren Kaisa Schmidt-Thomé, som är äldre sakkunnig vid Demos Helsinki, betonar att kommunerna har starka befogenheter i fråga om många nyckelteman för hållbar utveckling.

”För organiseringen av arbetet behövs dock ett för varje kommun lämpligt sätt att leda denna omfattande helhet”, fortsätter Schmidt-Thomé och hänvisar till de tre modeller som tagits fram i projektet. Alla dessa har ett tväradministrativt och strategiskt grepp.

”Vi anser att kommunerna kan tillämpa sinsemellan mycket olika ledningsarrangemang, förutsatt att de yttre ramarna för den valda modellen beaktas.” 

Materialet för projektet samlades in genom en verksamhetsundersökning. I dess intervjuer, workshoppar och kommunmöten deltog 12 arbetsgrupper från kommuner av olika storlekar och typer runt om i Finland. I studien användes också internationell forskningslitteratur och tidigare utvärderingar av arbetet för hållbar utveckling i finländska kommuner. I forskningskonsortiet ingick utöver Demos Helsinki också Finlands miljöcentral, FCG Finnish Consulting Group, MSDI Oy, som driver tjänsten MayorsIndicators, samt Finlands Kommunförbund.

Publikationen har utarbetats inom ramen för genomförandet av statsrådets utrednings- och forskningsplan för 2019.

Ytterligare information:

Kaisa Schmidt-Thomé, äldre sakkunnig, Demos Helsinki, tfn 040 070 8178, [email protected]
Olli Maijala, konsultativ tjänsteman, miljöministeriet, tfn 040 585 8792, [email protected]

Inom statsrådets gemensamma utrednings- och forskningsverksamhet (VN TEAS) tar man fram information till stöd för beslutsfattandet, den kunskapsbaserade ledningen och verksamheten. Utrednings- och forskningsverksamheten styrs av en utrednings- och forskningsplan som statsrådet årligen fastställer. De som producerar informationen ansvarar för innehållet i rapporterna i publikationsserien för utrednings- och forskningsverksamheten. Innehållet återspeglar inte nödvändigtvis statsrådets ståndpunkt.