Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

Undersökning: Stor ägarkoncentration inom nyhetsmedierna i Finland

Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhetkommunikationsministerietstatsrådets kansli
Utgivningsdatum 25.3.2024 11.00
Pressmeddelande 136/2024

Statsrådet har publicerat en forskningsrapport som granskar ägarkoncentrationen inom nyhetsmedierna i Finland. Undersökningen har genomförts i samarbete mellan Tammerfors och Åbo universitet. Enligt undersökningen är nyhetsmedierna i Finland koncentrerade. Mediebranschernas koncentrationsgrad varierar och de har utvecklats på olika sätt.

I rapporten granskas hur koncentrerade nyhetsmedierna är och vilken inverkan detta har på innehållsutbudet i Finland. I rapporten granskas också regleringen av mediekoncentrationen. Forskningsrapporten fokuserar främst på journalistiska medier.

Ägarkoncentrationen är stor särskilt inom dagstidningar

Enligt rapporten är nyhetsmedierna i Finland koncentrerade. Mediebranschernas koncentrationsgrad varierar och de har delvis utvecklats på olika sätt. Radio- och TV-branscherna har utvecklats mot ökad konkurrens. Däremot har mångfalden inom dagspressen minskat och ägarkoncentrationen är stor i branschen.

Särskilt inom dagstidningsbranschen har många tidningshus lagts ned eller bytt ägare under det senaste årtiondet. De största koncentrationerna är regionala. I de flesta landskap ägs dagstidningarna av en koncern, med undantag av några självständiga lokaltidningar. 

Koncentrationen har medfört ökade resurser för produktion av högklassigt medieinnehåll, men samtidigt verkar det ökade samarbetet inom koncernerna minska nyhetsutbudet. Enligt rapporten är till och med över 40 procent av innehållet överlappande i de undersökta landskapstidningarna.

Mediefrihetsakten medför skyldighet att följa mediebranschens koncentration

Den europeiska mediefrihetsakten (MFA, Media Freedom Act) kommer att medföra en ändring av regleringen gällande medierna. Regleringen kommer att inkludera krav på utvärdering av mediemångfalden och -pluralismen i samband med företagsförvärv i branschen.

Europaparlamentet och rådet som företräder medlemsländerna nådde politiskt samförstånd om kommissionens förslag till en europeisk mediefrihetsakt den 15 december 2023. Avsikten är akten ska antas under våren 2024.

I den nu publicerade rapporten presenteras också förslag till möjliga åtgärder för att uppfylla kraven i mediefrihetsakten i Finland. Forskningsrapporten används som stöd för lagberedning till exempel vid det nationella genomförandet av mediefrihetsakten.

Mer information: undersökning: Katja Lehtisaari, docent, universitetslektor, Tammerfors universitet, tfn 050 409 8845, [email protected] och användning av information: Eero Salojärvi, enhetsdirektör, kommunikationsministeriet, tfn 0295 342 123, eero.salojarvi(at)gov.fi 

Publikationen har tagits fram som en del av verkställandet av statsrådets utrednings- och forskningsplan 2023. De som producerar informationen ansvarar för innehållet i rapporterna i publikationsserien för utrednings- och forskningsverksamheten. Innehållet återspeglar inte nödvändigtvis statsrådets ståndpunkt. Mer information: https://tietokayttoon.fi/sv.