Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

Utredning: Fem åtgärder kan vidtas för att minska stigmatiseringen av fetma

Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhetsocial- och hälsovårdsministerietstatsrådets kansli
Utgivningsdatum 1.3.2023 8.51
Pressmeddelande 99/2023

Finlands Hjärtförbund, Jyväskylä universitet och Ätstörningsförbundet i Finland föreslår fem konkreta metoder för att minska skadliga sätt att tala om och skadliga förfaranden som gäller fetma i samhället i en rapport inom statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet som publicerades den 1 mars.

De åtgärder som är nödvändiga för att minska stigmatiseringen av fetma och för att öka ansvarsfull diskussion och praxis kring kroppsvikt är följande:

  1. I lagen eller rekommendationerna som styr samhällelig verksamhet ska människans storlek eller vikt antecknas som en del av jämlikhet.
  2. Mer forskningsbaserad information om stigmat kring fetma och minskningen av den ska utarbetas och informationen ska sammanställas till en plats som är lätt att hitta och tillförlitlig.
  3. Stigmatiseringen av fetma ska behandlas inom grund- och fortbildningen inom olika områden. 
  4. Det ska finnas metoder och platser för yrkesutbildade personer att utföra personligt arbete kring värderingar som gäller fetma.  
  5. Etiska riktlinjer och en bildbank för ansvarsfull kommunikation om fetma ska upprättas. 

Åtgärderna ingår i projektets politiska rekommendationer för att minska skadliga sätt att tala och skadliga förfaranden i samhället. Resultaten och utredningarna visar att konsekvenserna av stigmatiseringen av fetma återspeglas i samhället inom alla viktiga områden i livet. Samtidigt ökar konsekvenserna diskrimineringen som hänför sig till kroppsvikt.  

”För att förebygga fetma och främja hälsa krävs samarbete mellan många olika aktörer. Samtidigt är det viktigt att inse att elimineringen av stigmat kring fetma och ökad ansvarsfull diskussion om kroppsvikt är förutsättningar för att minska fetma. Utan att eliminera stigmat kring fetma har vi ingen chans att lyckas främja befolkningens välbefinnande och hälsa”, säger  Heli Hätönen, ordförande för projektets styrgrupp.

Skadliga sätt att tala om kroppsvikt och skadliga viktrelaterade förfaranden är djupt integrerade i vårt samhälle 

Sätt att tala om och annan kommunikation om fetma kan öka stigmatiseringen av fetma. För att minska konsekvenserna av stigmat till följd av fetma behövs kunskap och förståelse om stigmat kring fetma genom utbildning, forskning och arbete kring värderingar.  

”Lösningarna är sektorsövergripande och en förändring kräver att alla är villiga att utvecklas. När man till exempel kommunicerar om fetma bör tyngdpunkten flyttas från individens ansvar till samhälleliga faktorer. Ansvarsfulla ord- och bildval är en väsentlig del av att minska stigmatiseringen av fetma”, konstaterar Hannele Harjunen, biträdande professor i idrottssociologi. 

Terhi Koivumäki, projektansvarig vid Finlands Hjärtförbund, berättar vidare om projektets slutsatser:  

”Kommunikationen om fetma måste utvecklas och etiska riktlinjer utarbetas om hur man kommunicerar om fetma och hur man illustrerar den. Dessutom måste ett förbud mot diskriminering på grund av storlek eller kroppsvikt införas i diskrimineringslagen.”  

Mer information ges av: Hannele Harjunen, biträdande professor i idrottssociologi, Jyväskylä universitet, tfn 040 805 4131, hannele.harjunen(at)jyu.fi, Marjaana Lahti-Koski, generalsekreterare vid Finlands Hjärtförbund, tfn 050 359 1211 och Heli Hätönen, ordförande för projektets styrgrupp, utvecklingsråd, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 326, heli.hatonen(at)gov.fi

Inom statsrådets gemensamma utrednings- och forskningsverksamhet (VN TEAS) tar man fram information till stöd för beslutsfattandet, den kunskapsbaserade ledningen och verksamheten. Utrednings- och forskningsverksamheten styrs av en utrednings- och forskningsplan som statsrådet årligen fastställer. De som producerar informationen ansvarar för innehållet i rapporterna i publikationsserien för utrednings- och forskningsverksamheten. Innehållet återspeglar inte nödvändigtvis statsrådets ståndpunkt. Mer information: https://tietokayttoon.fi/sv.