Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

Utredning om främjande av havsvindkraft i Finlands ekonomiska zon publicerad

Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhetarbets- och näringsministerietstatsrådets kansli
Utgivningsdatum 28.2.2024 9.02 | Publicerad på svenska 28.2.2024 kl. 11.55
Pressmeddelande 81/2024
Foto: Wikimedia Commons | CC BY-SA 2.5

Vindkraft spelar en viktig roll i Finlands mål att uppnå klimatneutralitet fram till år 2035. I Finlands havsområden har man identifierat en enorm potential för produktion av ren el och projektutvecklarnas intresse för Finlands havsområden har ökat betydligt både i territorialvattnen och i den ekonomiska zonen.

Utredningen visar hur man på ett kostnadseffektivt och hållbart sätt kan främja utvecklingen av havsvindkraft på marknadsvillkor i Finland. Utredningen gäller placeringen av havsbaserade vindkraftsprojekt, särskilt inom den ekonomiska zonen, projektens inverkan på annan maritim verksamhet, projektens ömsesidiga verkningar samt alternativ till elprisområden i havsområdet.

En iakttagelse i utredningen gäller bristen på befintlig information i Finlands ekonomiska zon. Att öka maritim information i Finlands ekonomiska zon i samarbete med myndigheter och projektaktörer är viktigt för att möjliggöra havsplanering och konsekvensbedömning, så att havsvindkraften kan samordnas med miljön och andra maritima verksamheter.  

Projektets resultat utnyttjas när man bedömer placeringen av havsbaserade vindkraftsprojekt i den ekonomiska zonen samt som bakgrundsmaterial som stöd för arbetet med att uppdatera havsplaneringen och främja havsvindkraft.

Mer information: Principal Nikita Semkin, AFRY Management Consulting, [email protected] 

Publikationen har tagits fram som en del av verkställandet av statsrådets utrednings- och forskningsplan 2023. Informationsleverantörerna ansvarar för innehållet i de rapporter som publiceras i publikationsserien för statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet, och innehållet representerar inte nödvändigtvis statsrådets uppfattning. Mer information: https://tietokayttoon.fi/sv/framsida