Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

En beredningsgrupp för utveckling av lagstiftningsarbetet har tillsatts

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 20.12.2018 8.45
Pressmeddelande 628/2018

Statsrådets kansli har tillsatt en beredningsgrupp som har till uppgift att lägga fram förslag för att utveckla samordningen av och planenligheten i statsrådets lagstiftningsarbete och för att förbättra kvaliteten på lagberedningen.

Ordförande för beredningsgruppen är kanslichefen Pekka Timonen från justitieministeriet. Gruppens vice ordförande är understatssekreteraren Timo Lankinen från statsrådets kansli.

”Tillsättandet av gruppen har samband med behov som har konstaterats vid kanslichefsmötet. I lagberedningen behövs gemensamma verksamhetsmodeller och sätt att utnyttja de gemensamma resurserna så effektivt som möjligt. Det är fråga om en verksamhetsmodell som bidrar till enhetlighet inom statsrådet när det gäller lagstiftningsfrågor. Uppdraget baserar sig på både justitieministeriets och justitiekanslerns iakttagelser och utvecklingsförslag i fråga om lagberedning”, säger ordförande Pekka Timonen.

Beredningsgruppens förslag ska gälla följande delområden:

  • Säkerställande av sådan långsiktig planering av lagstiftningen som förbättrar statsrådets strategiska ledning (lagstiftningsplaner för regeringsperioden och sessionsperioden)
  • Stärkande av de personalresurser inom statsrådets lagberedning som stöder de viktigaste reformerna i regeringsprogrammet (statsrådets gemensamma lagberedningsresurser)
  • Stärkande av den grundläggande utbildning, fortbildning och specialiseringsutbildning som utvecklar lagberedningskompetensen (en modell för ordnande av utbildning i lagberedning)
  • Utveckling av en digital plattform som gör lagberedningen effektivare samt automatisering av tillgången till lagberedningens datalager (ett digitalt skrivbord för lagberedare)

Medlemmar i beredningsgruppen är referendarierådet Maija Salo från justitiekanslersämbetet, överdirektören Antti T. Leinonen från justitieministeriet och regeringsrådet Arno Liukko från statsrådets kansli. Sekreterare för beredningsgruppen är regeringsrådet Susanna Siitonen och konsultativa tjänstemannen Elina Normo från statsrådets kansli.

Projektets mandattid går ut den 31 maj 2019. Målet är att åtgärder för att förnya lagberedningsarbetet kan vidtas i början av nästa regeringsperiod.

Ytterligare information: Pekka Timonen, kanslichef, beredningsgruppens ordförande, tfn 09 1606 7502, justitieministeriet, Timo Lankinen, understatssekreterare, beredningsgruppens vice ordförande, tfn 0295 160 300, statsrådets kansli, och Elina Normo, konsultativ tjänsteman, 0295 160 885, statsrådets kansli