Statsrådet och ministerierna Media

Statsrådet föresätter sig att minska sitt klimatavtryck med en femtedel till 2026

Kommissionen för hållbar utvecklingStatsrådets kommunikationsavdelning 15.3.2019 9.33
Pressmeddelande

Statsrådet har ingått ett åtgärdsåtagande för hållbar utveckling och förbinder sig att minska sitt klimatavtryck med en femtedel till 2026. Åtagandet är ett led i statsrådets kanslis åtgärdsåtagande med åtta punkter. Åtagandena ställer upp mål för ekologisk, ekonomisk, social och kulturell hållbarhet i statsrådets verksamhet.

Statsrådets klimatavtryck räknas ut utifrån statsrådets elförbrukning, värmeförbrukning och pappersförbrukning samt avfallsmängden och flygresor. Utgångsnivån är 15 800 ton koldioxid per år, medan målnivån för 2026 är under 12 640 ton.

”För att målet ska nås krävs det att hela statsrådet vidtar åtgärder. Jag har en stark tro på att målet kan nås om vi vidtar konkreta åtgärder inom organisationen och dessutom styr våra samarbetspartner till verksamhet som följer principerna för hållbar utveckling. Hela statsrådet föresätter sig att förverkliga målen för hållbar utveckling och bekämpa klimatförändringen”, berättar understatssekreteraren Timo Lankinen från statsrådets kansli.

Strävan har varit att åtagandena täcker all intern verksamhet vid statsrådets kansli. De fastställda målen för hållbar utveckling gäller offentlig upphandling, digitala system, restauranger och mötestraktering, återvinning av avfall samt lokaler. Den hållbara utvecklingen i socialt hänseende kommer att främjas genom att man fäster allt större vikt vid personalens välbefinnande, ork i arbete och kompetens samt vid ekologiskt arbete och en ekologisk arbetsmiljö. Det ska årligen följas upp och rapporteras hur målen i åtagandena framskrider.

Det samhälleliga åtagandet för hållbar utveckling är en nationell strategi och ett konkret verktyg för hållbar utveckling som har utarbetats av Finlands kommission för hållbar utveckling. Det är fråga om en gemensam långsiktig vision för framtidens Finland. Det samhälleliga åtagandet innefattar överenskommelser om handlingssätt och mål som möjliggör ett gott liv både nu och i framtiden. Visionen för åtagandet är ett välmående Finland som tar globalt ansvar och tryggar naturens bärkraft. Det samhälleliga åtagandet för hållbar utveckling är ett viktigt verktyg för att Finland ska kunna nå målen för det globala handlingsprogrammet för hållbar utveckling, Agenda 2030.

Statsminister Juha Sipilä offentliggjorde kansliets mål för hållbar utveckling på seminariet Suomalaisia ilmastotekoja – Enemmän ja nopeammin, som ordnades i Ständerhuset i december 2018.

Statsrådets kanslis åtta åtaganden finns i webbtjänsten sitoumus2050.fi (på finska).

Ytterligare information: Kimmo Takamaa, utvecklingschef, tfn 0295 160 859, och Marja Innanen, ledande sakkunnig, tfn 040 777 5582, statsrådets kansli