Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Statsrådets kansli inleder ett forskningsprojekt kring jubileumsåret Finland 100 år

Statsrådets kommunikationsavdelning
27.9.2018 12.34
Nyhet 34/2018
Bild: Suvi-Tuuli Kankaanpää

Under den rapporteringsfas som följde på det självständiga Finlands 100-årsjubileum lyftes forskningsmöjligheterna inom ämnet fram. En bedömning av jubileumsårets effekter och bestående arv förutsätter ytterligare forskning i tillägg till den första bedömning som gjordes i samband med slutrapporten från projektet. Det omfattande materialet från jubileumsåret ger goda möjligheter till fortsatt forskning.

Statsrådets kansli inleder ett forskningsprojekt där resultaten och effekterna av jubileumsåret utvärderas i mer omfattande grad och tas till vara. Forskningsprojektet genomförs 2018–2020 och finansieras ur anslaget för Finlands 100-årsjubileum.

Forskningsprojektet om jubileumsåret Finland 100 år inleds med ett öppet utvecklingsevenemang den 29 oktober. Resultatet av den diskussion som förs vid evenemanget kommer att utnyttjas i beredningen av den öppna utlysning av anslag som statsrådets kansli ordnar i december 2018.

Program för utvecklingsevenemanget och anvisningar om anmälan finns på adressen vnk.fi/forskningsprojekt-finland-100

Ytterligare information: Tiina-Kaisa Laakso-Liukkonen, produktionschef, statsrådets kansli, tfn 0295 160 220, [email protected] och Risto Alatarvas, specialsakkunnig, statsrådets kansli, tfn 0295 160 024, [email protected]