Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet
Anslagen för utrednings- och forskningsverksamhet till stöd för statsrådets beslutsfattande kan sökas

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 24.11.2017 11.08
Nyhet 55/2017

Statsrådets kansli öppnar ansökan om anslagen för utrednings- och forskningsverksamhet till stöd för statsrådets beslutsfattande (totalt 150 000 €). Ansökningstiden är 24.11.–14.12.2017, och besluten om upphandlingarna av utrednings- och forskningsverksamheten fattas så snart som möjligt efter att ansökningstiden gått ut.

Ansökan baserar sig på informationsbehov som definierades av arbetsgruppen för samordning av statsrådets forsknings-, prognostiserings- och utvärderingsverksamhet.

Teman som utlyses är:

• 8.4.3 Bedömning av den ekonomiska politikens inkomstfördelningseffekter (150 000 €).

Ansökningarna är avsedda för olika organisationer, till exempel högskolor, forskningsinstitut, företag och föreningar, eller konsortier av dessa.

Mer information om statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet samt ansökningsannonsen, anvisningar och ansökningsdokument finns på statsrådets webbplats.

Mer information: projektchef Sari Löytökorpi, tel. 0295 160 187, statsrådets kansli