Statens aktieplaceringar år 2000 -

Bolag

År

Milj. €

Patria Industries

2000

17

(Telia) Sonera

2001

530

Outokumpu

2002

119

Motiva

2006

0,4

Sponda

2007

85

Finnair

2007

138,6

Elisa

2008

179,2

Sammanlagt

 

1.068,8