Ålands självstyrelse 100 år

Ålands självstyrelse fyller 100 år. Självstyrelsen firas och uppmärksammas på flera olika sätt. Landskapets jubileumsår börjar den 9 juni 2021 och kulminerar i lagtingets 100-årsjubileum den 9 juni 2022. 

Statsrådets kansli deltar i festligheterna under jubileumsåret och ordnar tillställningar och evenemang i samarbete med landskapets jubileumsorganisation och andra aktörer. Självstyrelsesystemet görs synligt förutom vid nationella evenemang också internationellt vid Finlands beskickningar runt om i världen.

Ålands självstyrelse är ett exempel på en lyckad självstyrelselösning och en del av den finländska demokratin. Den utvecklas i gott samarbete med Åland.