Ålands självstyrelse 100 år

Ålands självstyrelse fyllde 100 år. Självstyrelsen firades och uppmärksammades på flera olika sätt. Landskapets jubileumsår började den 9 juni 2021 och kulminerade i lagtingets 100-årsjubileum den 9 juni 2022. 

Statsrådets kansli deltog i festligheterna under jubileumsåret och ordnade tillställningar och evenemang i samarbete med landskapets jubileumsorganisation och andra aktörer. Självstyrelsesystemet gjordes synligt förutom vid nationella evenemang också internationellt vid Finlands beskickningar runt om i världen.

Ålands självstyrelse är ett exempel på en lyckad självstyrelselösning och en del av den finländska demokratin. Den utvecklas i gott samarbete med Åland. 
 

Mer information:

Noora Löfström
Projektkoordinator, Ålands självstyrelse 100 år -jubileumsåret
050 477 3302 / 029 5160 155  |   [email protected]