Anvisningar och författningar som gäller statsförvaltningens kommunikation

Rekommendationen om statsförvaltningens kommunikation

I rekommendationen om statsförvaltningens kommunikation (2023) fastställs de värderingar som styr kommunikationen och redogörs för betydelsen av dem. Dessutom beskrivs verksamhetsmodellen för statsförvaltningens kommunikation samt förändringarna i kommunikationsmiljön och effekten av dem. Rekommendationen ligger till grund för de interna kommunikationsstrategier och kommunikationsanvisningar för organisationerna inom statsförvaltningen som ska omsätta principerna i rekommendationen i handling.

Vid uppdatering av rekommendationen har särskild vikt fästs vid förändringen i sociala mediers roll och verksamhetsfält, ledningskommunikation och intern kommunikation samt kundkommunikation, som blivit en allt viktigare fråga även inom statsförvaltningen.

Rekommendationen är avsedd för alla anställda inom statsförvaltningen, eftersom kommunikation är en del av arbetet för alla som arbetar inom förvaltning. Kommunikationsexperterna samarbetar med och stöder ledningen och de anställda samt beslutar om olika kommunikationslösningar.

Anvisning om intensifierad kommunikation inom statsförvaltningen : Kommunikationen under normala förhållanden och i störningssituationer

I anvisningen om intensifierad kommunikation inom statsförvaltningen (2019) fastställs principer och handlingssätt för statsförvaltningens kommunikation i situationer som kräver intensifierad kommunikation under normala förhållanden och för kommunikationen i störningssituationer. I anvisningen finns också praktiska anvisningar för kommunikativ beredskap och aktion i olika situationer. 

Rekommendation om användning av de inhemska teckenspråken i statsrådets kommunikation

Syftet med den här rekommendationen är att fastställa enhetliga kriterier för ministerierna när det gäller användningen av teckenspråk i kommunikation. Den här rekommendationen som gäller både finskt och finlandssvenskt teckenspråk kompletterar tidigare rekommendationer om statsrådets kommunikation.