Anvisningar och författningar som gäller statsförvaltningens kommunikation

Rekommendationen om statsförvaltningens kommunikation

Rekommendationen om statsförvaltningens kommunikation (2016) drar upp riktlinjerna för de värderingar som styr kommunikationen, redogör för kommunikationsuppgifterna och beskriver utvecklingen och dess effekter för statsförvaltningens kommunikation. Rekommendationen utgör en grund och ett stöd för organisationernas egna mer specifika kommunikationsanvisningar. 

Anvisning om intensifierad kommunikation inom statsförvaltningen : Kommunikationen under normala förhållanden och i störningssituationer

I anvisningen om intensifierad kommunikation inom statsförvaltningen (2019) fastställs principer och handlingssätt för statsförvaltningens kommunikation i situationer som kräver intensifierad kommunikation under normala förhållanden och för kommunikationen i störningssituationer. I anvisningen finns också praktiska anvisningar för kommunikativ beredskap och aktion i olika situationer. 

Rekommendation om användning av de inhemska teckenspråken i statsrådets kommunikation

Syftet med den här rekommendationen är att fastställa enhetliga kriterier för ministerierna när det gäller användningen av teckenspråk i kommunikation. Den här rekommendationen som gäller både finskt och finlandssvenskt teckenspråk kompletterar tidigare rekommendationer om statsrådets kommunikation.