Anvisningar och författningar som gäller statsförvaltningens kommunikation

Rekommendationen om statsförvaltningens kommunikation

Rekommendationen om statsförvaltningens kommunikation drar upp riktlinjerna för de värderingar som styr kommunikationen, redogör för kommunikationsuppgifterna och beskriver utvecklingen och dess effekter för statsförvaltningens kommunikation. Rekommendationen utgör en grund och ett stöd för organisationernas egna mer specifika kommunikationsanvisningar. Rekommendationen omarbetades i november 2016.

Riktlinjer för statsrådets strategiska kommunikation

Åtgärderna och redskapen för den strategiska kommunikationen används för att informera om sådana omfattande och principiellt viktiga ärenden som ska avgöras vid statsrådets allmänna sammanträde. I den strategiska kommunikationen kan det också vara fråga om andra gemensamma special- eller spetsprojekt som fastställts av statsministern, de ministrar som ansvarar för ärendet eller av regeringen.

Statsförvaltningens kommunikation i störningssituationer och under undantagsförhållanden

Anvisningarna för statsförvaltningens kommunikation i störningssituationer och under undantagsförhållanden reviderades 2013.

Författningar och andra anvisningar och rekommendationer som gäller och berör statsförvaltningens kommunikation