Anvisningar och författningar som gäller statsförvaltningens kommunikation

Rekommendationen om statsförvaltningens kommunikation

Rekommendationen om statsförvaltningens kommunikation drar upp riktlinjerna för de värderingar som styr kommunikationen, redogör för kommunikationsuppgifterna och beskriver utvecklingen och dess effekter för statsförvaltningens kommunikation. Rekommendationen utgör en grund och ett stöd för organisationernas egna mer specifika kommunikationsanvisningar. Rekommendationen omarbetades i november 2016.

Statsförvaltningens kommunikation i störningssituationer och under undantagsförhållanden

Anvisningarna för statsförvaltningens kommunikation i störningssituationer och under undantagsförhållanden reviderades 2013.

Författningar och andra anvisningar och rekommendationer som gäller och berör statsförvaltningens kommunikation