Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media
Delegation för arktiska frågor

Delegation för arktiska frågor

Delegationen för arktiska frågor sammanför de viktigaste finländska aktörerna i fråga om Arktis. Delegationen har i uppgift att stödja och stärka Finlands politik för Arktis och främja dess mål.

Basuppgifter

Kontaktinformation

Nina Brander, specialsakkunnig 
statsrådets kansli, strategiavdelningen, enheten för planering av samhällspolitiken 0295160347  


Emma Borg, projektplanerare 
statsrådets kansli, strategiavdelningen, enheten för planering av samhällspolitiken 0295160310  

Kunnandet om arktiska förhållanden

Kunnandet om arktiska förhållanden

inlands kunnande om arktiska förhållanden innefattar bland annat miljöteknologi, sjöfart, hållbar turism, datakommunikationsförbindelser, meteorologiskt kunnande och transportsystem.

Kunnandet om arktiska förhållanden

Samarbetet för Arktis

Samarbetet för Arktis

Samarbetet för Arktis sker på många olika nivåer. Den centrala, nationella aktören är den delegation för arktiska frågor som har tillsatts av statsrådets kansli och som sammanför de viktigaste finländska aktörerna i fråga om Arktis.

Samarbetet för Arktis

Regeringsprogrammets riktlinjer angående Arktis

Regeringsprogrammets riktlinjer angående Arktis

Regeringen ska utarbeta en ny politisk strategi för Arktis som långsiktigt beaktar Finlands mål i regionen och de nödvändiga resurserna för verksamheten.

Läs mer om regeringsprogrammets riktlinjer angående Arktis