Hoppa till innehåll
Delegation för arktiska frågor

Delegation för arktiska frågor

Delegationen för arktiska frågor sammanför de viktigaste finländska aktörerna i fråga om Arktis. Delegationen har i uppgift att stödja och stärka Finlands politik för Arktis och främja dess mål.

Basuppgifter

Kontaktinformation

Nina Brander, specialsakkunnig 
statsrådets kansli, Strategiaosasto, Yhteiskuntapolitiikan suunnitteluyksikkö 0295160347  

@FIArctic

Kunnandet om arktiska förhållanden

Kunnandet om arktiska förhållanden

inlands kunnande om arktiska förhållanden innefattar bland annat miljöteknologi, sjöfart, hållbar turism, datakommunikationsförbindelser, meteorologiskt kunnande och transportsystem.

Kunnandet om arktiska förhållanden

Samarbetet för Arktis

Samarbetet för Arktis

Samarbetet för Arktis sker på många olika nivåer. Den centrala, nationella aktören är den delegation för arktiska frågor som har tillsatts av statsrådets kansli och som sammanför de viktigaste finländska aktörerna i fråga om Arktis.

Samarbetet för Arktis

Finlands ordförandeskap i Arktiska rådet

Finlands ordförandeskap i Arktiska rådet

Finland är ordförande i Arktiska rådet 2017–2019.

Finlands ordförandeskap i Arktiska rådet