Statsrådet och ministerierna Media
Hoppa till innehåll

Politiken för Arktis

Finland är en aktiv och ansvarsfull aktör

19.4.2018 11.43
SRK

Finland vill vara en aktiv aktör som agerar hållbart i den arktiska regionen. Genom sin verksamhet i Arktis söker Finland tillväxt, konkurrenskraft och sysselsättning med respekt för den arktiska miljön.

Utgångspunkterna för Finlands Arktispolitik fastställs i regeringsprogrammet.


Delegation för arktiska frågor

Delegation för arktiska frågor

Delegationen för arktiska frågor sammanför de viktigaste finländska aktörerna i fråga om Arktis. Delegationen har i uppgift att stödja och stärka Finlands politik för Arktis och främja dess mål.

Basuppgifter

Kontaktinformation

Nina Brander, Specialsakkunnig 
statsrådets kansli, Strategiaosasto, Yhteiskuntapolitiikan suunnitteluyksikkö 0295160347  

@FIArctic

Kunnandet om arktiska förhållanden

Kunnandet om arktiska förhållanden

inlands kunnande om arktiska förhållanden innefattar bland annat miljöteknologi, sjöfart, hållbar turism, datakommunikationsförbindelser, meteorologiskt kunnande och transportsystem.

Kunnandet om arktiska förhållanden

Samarbetet för Arktis

Samarbetet för Arktis

Samarbetet för Arktis sker på många olika nivåer. Den centrala, nationella aktören är den delegation för arktiska frågor som har tillsatts av statsrådets kansli och som sammanför de viktigaste finländska aktörerna i fråga om Arktis.

Samarbetet för Arktis

Regeringsprogrammets riktlinjer angående Arktis

Regeringsprogrammets riktlinjer angående Arktis

Regeringen ska utarbeta en ny politisk strategi för Arktis som långsiktigt beaktar Finlands mål i regionen och de nödvändiga resurserna för verksamheten.

Läs mer om regeringsprogrammets riktlinjer angående Arktis