Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

Politiken för Arktis

All aktivitet i den arktiska regionen ska utgå från naturens bärkraft, hänsyn till klimatet, principerna för hållbar utveckling och respekt för urfolkens rättigheter. Utifrån dessa utgångspunkter kan man även granska mål som hänför sig till ekonomisk verksamhet och till Finlands ekonomiska intressen.

Statsrådets kansli samordnar politiken för Arktis. För detta har kansliet tillsatt en tjänstemannaarbetsgrupp med ansvar för arktiska frågor och en delegation för arktiska frågor. Delegationen för arktiska frågor sammanför de viktigaste finländska aktörerna i fråga om Arktis.

Strategin för den arktiska politiken

Strategin för den arktiska politiken

Strategin för den arktiska politiken lyfter fram Finlands centrala mål i fråga om den arktiska regionen och sammanställer de viktigaste prioriteterna för att nå målen. Foto: Harri Tarvainen / Visit Finland

Strategin för den arktiska politiken

Delegationen för arktiska frågor

Delegationen för arktiska frågor

Delegationen för arktiska frågor sammanför de viktigaste finländska aktörerna i fråga om Arktis. Delegationen har i uppgift att stödja och stärka Finlands politik för Arktis. Foto: Jani Kärppä / Visit Finland

Delegation för arktiska frågor

Kontaktinformation

Nina Brander, specialsakkunnig 
statsrådets kansli, Strategiaosasto, Yhteiskuntapolitiikan suunnitteluyksikkö 0295160347  


Emma Borg, planerare 
statsrådets kansli, Strategiaosasto, Yhteiskuntapolitiikan suunnitteluyksikkö 0295160310