Strategin för den arktiska politiken

Strategin för den arktiska politiken lyfter fram Finlands centrala mål i fråga om den arktiska regionen och sammanställer de viktigaste prioriteterna för att nå målen. Finlands strategi för den arktiska politiken förnyades 2021.

Strategin har utarbetats i enlighet med regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering. Strategin omfattar ungefär två valperioder och sträcker sig fram till 2030. Finlands föregående arktiska strategi är från 2013.
 

Prioriteterna i den nya strategin är följande:

  1. Begränsning av och anpassning till klimatförändringen
  2. Invånarna (främjande av välfärd och urfolken samernas rättigheter)
  3. Arktisk kompetens (näringar och spetsforskning)
  4. Infrastruktur och logistik

Finland är ett arktiskt land och en av de åtta permanenta medlemmarna i Arktiska rådet. Genom intensivt samarbete kan vi i regionen nå målen för hållbar utveckling och i kombination med globala åtgärder stävja klimatförändringen och dess skadliga effekter.

Finland har som mål att den arktiska regionen ska präglas av fred och konstruktivt samarbete, medan ökade spänningar och höjd konfliktpotential ska undvikas.

Läs hela strategin

Läs hela strategin

Läs hela strategin för den arktiska politiken i statsrådets gemensamma publikationsarkiv Valto. Foto: Harri Tarvainen / Visit Finland

Strategin för den arktiska politiken