Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Europeiska rådet om coronapandemin: ”EU skyddar sina medborgare”

Statsrådets kommunikationsavdelning 26.3.2020 23.30 | Publicerad på svenska 27.3.2020 kl. 9.11
Pressmeddelande 186/2020
Kuva: EU

Under ett videomöte torsdagen den 26 mars konstaterade Europeiska rådets medlemmar att det krävs beslutsamma och omfattande åtgärder såväl på EU-nivå, i medlemsländerna som på regional och lokal nivå för att avvärja coronaviruspandemin. EU-ledarna uttryckte sina kondoleanser till dem som förlorat närstående till sjukdomen och berömde medborgarna för deras ansvarsfulla agerande. De lovordade också de anställda inom hälso- och sjukvården för deras engagerade arbete.

EU-ländernas stats- och regeringschefer konstaterade att de tillfälliga restriktionerna vid de inre och yttre gränserna har varit nödvändiga för att bromsa upp spridningen av coronaviruset. Genom samarbete ser EU till att dessa åtgärder inte påverkar godstransporterna till unionen eller mellan medlemsländerna.

”Våra medborgares hälsa och välfärd är beroende av hur väl EU:s inre marknad fungerar. Vi måste se till att framför allt livsmedel, läkemedel och andra nödvändiga produkter så snabbt som möjligt når sin destination överallt i Europa, sade statsminister Sanna Marin under videomötet.

EU-länderna samarbetar också för att de EU-medborgare som har rest utomlands ska kunna återvända hem, och för att läkemedlen och de instrument som är nödvändiga i vården ska räcka till i hela EU. EU-ledarna ber Europeiska kommissionen att skynda på gemensamma införskaffningar av hälso- och sjukvårdsutrustning och att se över lagren.

EU-ledarna uttryckte sitt stöd för Europeiska centralbankens, medlemsländernas, eurogruppens och Europeiska kommissionens åtgärder för att minimera de negativa ekonomiska effekterna av pandemin och trygga medborgarnas arbetsplatser. Eurogruppen fortsätter arbetet för att de ekonomiska svårigheter som coronaviruskrisen orsakar ska kunna bemötas på ett övergripande sätt.

Ytterligare information: Jari Luoto, statsministerns understatssekreterare för Europafrågor, tfn 050 468 5949, Matti Niemi, specialmedarbetare (EU-ärenden), tfn 045 679 1717