Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt   det aktuella läget och vanliga frågor  på thl.fi

EU-puheenjohtajakauden saavutukset EU-ministerivaliokunnassa

Valtioneuvoston viestintäosasto 17.1.2020 10.12
Tiedote 22/2020

EU-ministerivaliokunta käsitteli vuoden ensimmäisessä kokouksessaan perjantaina 17. tammikuuta Suomen EU-puheenjohtajakauden työn tuloksia.

Suomi jalkautti ensimmäisenä puheenjohtajamaana EU:n uutta strategista ohjelmaa vuosille 2019 – 2024. Suomi piti myös tiiviisti yhteyttä tulevaan komissioon ja vaikutti aktiivisesti unionin tulevaa työtä koskeviin linjauksiin koskien esimerkiksi kestävää kasvua ja hyvinvointitaloutta. Suomen puheenjohtajakauden muita saavutuksia ovat erityisesti:

  • Oikeusvaltioperiaatteen noudattamisen tehostaminen
  • Neuvottelulaatikon eli esityksen laatiminen EU:n seuraavasta rahoituskehyskaudesta eli p
  • Neuvotteluiden edistäminen niin, että joulukuun Eurooppa-neuvosto vahvisti tavoitteen saavuttaa ilmastoneutraali unioni vuoteen 2050 mennessä
  • Kokonaisvaltaisen turvallisuuden edistäminen muun muassa hybridiuhkien vastaista työtä kehittämällä.

Lisäksi EU-ministerivaliokunta sai tilannekatsauksen rahoituskehysneuvotteluista, joita Eurooppa-neuvoston pysyvä puheenjohtaja Charles Michel alkaa johtaa. Suomi tarkentaa tavoitteensa neuvotteluihin myöhemmin.

EU-ministerivaliokunta keskusteli myös komission parhaillaan valmistelemasta esityksestä luonnonmonimuotoisuusstrategiaksi. Strategia on yksi vihreän kehityksen ohjelmaan sisältyvistä aloitteista.

EU-ministerivaliokunta linjasi myös Suomen kannat seuraaviin neuvostoihin:

  • Ulkoasiainneuvosto (20.1.)
  • Euroryhmä (20.1.) ja ECOFIN (21.1.)
  • Epävirallinen oikeus- ja sisäministerikokous (23.-24.1.)

Ulkoasiainneuvoston aiheita ovat Sahel, EU:n ilmastodiplomatia ja Lähi-itä.

ECOFIN keskustelee vihreän kehityksen ohjelmasta, digitaalisen talouden verotuksesta sekä meneillään olevasta eurooppalaisesta ohjausjaksosta. Euroryhmän asialistalla puolestaan on muun muassa esitys komission EMU:a koskevista painopisteistä ja euroalueen suositusluonnos. Laajennetussa euroryhmässä on esillä EMU:n syventäminen ja joulukuun eurohuippukokouksen jatkotoimet.

Epävirallinen oikeus- ja sisäministerikokous keskustelee EU:n vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen tulevaisuudesta.

Lisätietoja: pääministerin Eurooppa-asioiden alivaltiosihteeri Jari Luoto p. 050 468 5949, erityisavustaja (EU-asiat) Matti Niemi p. 045 679 1717, EU-asioiden valtiosihteeri Kare Halonen p. 0295 160 319, EU-asioiden viestintäpäällikkö Anne Sjöholm p. 040 537 0733, valtioneuvoston kanslia