Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Statsminister Rinne träffade Islands statsminister Jakobsdóttir

Statsrådets kommunikationsavdelning 19.8.2019 20.58 | Publicerad på svenska 20.8.2019 kl. 11.24
Pressmeddelande 405/2019

Statsminister Antti Rinne träffade sin isländska kollega Katrín Jakobsdóttir direkt efter att ha anlänt till Reykjavik för att delta i de nordiska statsministrarnas möte.

Vid sitt möte måndagen den 19 augusti diskuterade statsministrarna Rinne och Jakobsdóttir Finlands och Islands samarbete i Arktiska rådet, där Island för närvarande är ordförande. Vid mötet togs också upp de nordiska ländernas ledande roll i bekämpandet av klimatförändringarna. Frågan är också ett av de viktigaste teman som behandlas vid de nordiska statsministrarnas informella möte tisdagen den 20 augusti.

Statsminister Rinne berättade för sin kollega hur Finlands ordförandeskap i Europeiska unionens råd har framskridit. Statsministrarna utbytte också omdömen om brexit, vars konsekvenser både Finland och Island är tvungna att förbereda sig på. Därtill diskuterade statsministrarna transatlantiska förbindelser och säkerhet.

”Vi i Norden måste förena våra krafter för att stärka det multilaterala systemet och föra vidare budskapet om dess betydelse även för Förenta staterna, som är en viktig partner för oss alla”, konstaterade statsminister Rinne. ”Den nordiska samhällsmodellen är en styrka i det allt svårare världspolitiska läget”, tillade han.

På tisdagens program står de nordiska statsministrarnas traditionella sommarmöte. I årets möte i Reykjavik deltar även Tysklands förbundskansler Angela Merkel.
 

Ytterligare information: Lauri Voionmaa, specialmedarbetare, tfn 050 421 0422, Dimitri Qvintus, specialmedarbetare, tfn 050 574 0956, och Päivi Anttikoski, statsrådets kommunikationsdirektör, tfn 040 536 4821, statsrådets kansli