FI SV EN

Statsminister Sipilä diskuterade med Europeiska rådets ordförande Tusk

Statsrådets kommunikationsavdelning 9.10.2017 17.25 | Publicerad på svenska 10.10.2017 kl. 10.56
Pressmeddelande 457/2017
Statsminister Sipilä diskuterade med Europeiska rådets ordförande Tusk

Statsminister Juha Sipilä förde i dag ett telefonsamtal med Europeiska rådets ordförande Donald Tusk om Europeiska rådets kommande arbete. Statsminister Sipilä berättade för ordförande Tusk vilka som är de centrala frågorna för Finland när det gäller processen för EU:s framtid.

Statsminister Sipilä betonade att EU-ledarna måste fokusera på konkreta frågor och arbeta målmedvetet.

- Vi måste framför allt fokusera på att söka konkreta svar på medborgarnas farhågor och sträva efter ett effektivare beslutsfattande, sade statsminister Sipilä.

- De principer och mål som vi satte upp vid mötet i Rom i mars ger fortfarande en bra grund för EU:s framtidsarbete, påpekade statsminister Sipilä. 

Enligt statsminister Sipilä ska framtidsdiskussionen föras på två nivåer.

- Till en början med fokus på det lagstiftningsarbete som pågår för närvarande och därefter med beaktande av mer långsiktiga visioner. Arbetet med visioner får inte bromsa upp slutförandet av nuvarande lagstiftningsprocesser, sade statsminister Sipilä.

Statsminister Sipilä konstaterade också att EU-länderna ska fortsätta att föra framtidsdiskussionen tillsammans, inte i mindre grupper. Statsminister Sipilä och ordförande Tusk var ense om dessa frågor som gäller EU:s framtid och utvecklandet av unionen.

Ytterligare information: Riikka Pakarinen, specialmedarbetare (EU-ärenden), tfn 040 580 0833