FI SV

Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet
Utredning: Terapi av anställda i elevvården minskade depression bland ungdomar

Statsrådets kommunikationsavdelning 9.2.2018 9.33
Pressmeddelande 61/2018
Utredning: Terapi av anställda i elevvården minskade depression bland ungdomar

Ett försök av HNS, Esbo stad och Institutet för hälsa och välfärd med avsikt att göra mentalvårdstjänster till en del av elevvården har gett goda resultat i vården av ungas lindriga och medelsvåra depressioner. Försöket visade att man kan vårda ungas depression i skolan.

66 anställda vid högstadier i Esbo – skolkuratorer, skolpsykologer och skolhälsovårdare – utbildades 2016–2017 i att ge elever så kallad IPC-terapi. IPC-terapi är en förkortad modell av interpersonell psykoterapi (IPT) som är en praktiskt orienterad och kortvarig terapiform för vård av depression.

Både de anställda och ungdomarna själva bedömer att IPC-vården resulterade i en betydlig minskning av kliniska depressionssymptom. När vården följdes upp efter tre och sex månader hade effekten bestått och delvis förstärkts. Endast åtta procent av de ungdomar som fick vård styrdes senare under uppföljningen till specialiserad sjukvård. Inga oönskade reaktioner eller betydande säkerhetsrisker kunde upptäckas.

I samband med projektet gjordes också en registerstudie som visar att barns och ungdomars öppenvård inom den specialiserade sjukvården har ökat mer eller mindre i samma takt som bäddavdelningsvården minskat 2006–2014 i alla huvudstadsregionens städer.

Studien utfördes som ett led i genomförandet av statsrådets utrednings- och forskningsplan för 2015 och i enlighet med regeringsprogrammets program för utveckling av barn- och familjetjänster.

Utredningen (på finska)

Mer information om statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet: tietokayttoon.fi

Programmet för utveckling av barn- och familjetjänsterna

Ytterligare information: Klaus Ranta, linjechef, HUCS ungdomspsykiatri, tfn 050 428 4185