Finlands och Tjeckiens statsministrar talade om digitalisering, ny teknik och familjepolitik

Statsrådets kommunikationsavdelning 16.12.2018 23.45 | Publicerad på svenska 17.12.2018 kl. 15.14
Pressmeddelande 615/2018

Digitaliseringen av ekonomin bör få en större plats i arbetet med att undanröja hinder för handeln på EU:s marknadsområde, dvs. den inre marknaden. Detta konstaterade statsminister Juha Sipilä och Tjeckiens premiärminister Andrej Babiš när de möttes i Prag.

”Digitaliseringen är en allt större del av vår vardag och en allt viktigare ekonomisk tillväxtfaktor. Detta bör vi ta hänsyn till när vi utvecklar den inre marknaden. Finland kommer att driva denna fråga kraftfullt under sitt EU-ordförandeskap som inleds i juli”, sade statsminister Sipilä.

Ett annat centralt tema under Finlands kommande ordförandeskap är bekämpningen av klimatförändringen.

”Förutom att vi måste minska utsläppen bör vi införa ny teknik, såsom koldioxidavskiljning. Det är möjligt att fånga in koldioxid t.ex. ur luften och omvandla den till kommersiella produkter. Dessutom bör handeln med kolsänkor tas in i systemet för handel med utsläppsrätter. Här kunde de finländska och tjeckiska universiteten och företagen samarbeta”, konstaterade statsminister Sipilä.

Statsministrarna förde också en lång diskussion om det finländska skolsystemet och i synnerhet om den avgiftsfria skolbespisningen i Finland. Premiärminister Babiš var även mycket intresserad av andra familjepolitiska lösningar i Finland, exempelvis barnbidragen.

Vid samtalen diskuterades också försvarssamarbete, migration och de pågående förhandlingarna om EU:s nästa fleråriga budgetram.

Foton

Ytterligare information: Riikka Pakarinen, specialmedarbetare (EU-ärenden), tfn 040 580 0833, och Anne Sjöholm, kommunikationschef för EU-ärenden, tfn 040 537 0733, statsrådets kansli