FI SV EN

Klimatförändringen som tema på internationella flickdagen

Statsrådets kommunikationsavdelning 11.10.2017 17.56 | Publicerad på svenska 12.10.2017 kl. 14.26
Pressmeddelande 461/2017
Klimatförändringen som tema på internationella flickdagen

Europeiska unionen bör ytterligare stärka sin roll i bekämpningen av klimatförändringen. Så konstaterade statsminister Juha Sipilä och Katariina Räikkönen som var statsministerns rådgivare under den internationella flickdagen. Statsminister Sipilä framhöll vikten av flickors ställning i det 100-åriga Finland.

Hållbar utveckling och klimatförändring var teman som statsministern och den 16-åriga Katariina Räikkönen fäste särskild vikt vid när de funderade över sätt att främja förverkligandet av jämställdhet i Finland och världen.

– Klimatförändringen är en fråga som berör barns rättigheter. I många fall är de länder som lider av klimatförändringen fattiga sedan tidigare. De har dåliga möjligheter att anpassa sig till konsekvenserna av klimatförändingen, och då är i synnerhet barn i sårbar ställning, konstaterade statsminister Sipilä och Räikkönen.

Teman som hänför sig till hållbar utveckling är viktiga för såväl statsminister Sipilä som Räikkönen, som också är medlem i gruppen de ungas Agenda 2030. Sipilä och Räikkönen efterlyste konkreta åtgärder som EU-medlemsstaterna ska vidta för att bekämpa klimatförändringen.

– Till exempel utsläppsminskningarna måste motsvara målnivån enligt klimatavtalet från Paris, fortsatte Sipilä och Räikkönen.

Enligt statsminister Sipilä har det 100-åriga Finland utvecklats till en föregångare när det gäller jämställdhet.

– Kvinnors och flickors lika deltagande i samhället är en grundläggande värdering för oss finländare. Att förbättra kvinnors och flickors ställning är också en av de viktigaste prioriteringarna i Finlands utvecklingspolitik.

Katariina Räikkönen fungerade som statsminister Sipiläs rådgivare i anslutning till Plan Internationals internationella kampanj Girls Takeover. Dagens program omfattade förutom gemensamma diskussioner också ett besök i MTV:s morgonprogram Huomenta Suomi för en intervju samt anföranden vid Plans evenemang som ordnades med anledning av den internationella flickdagen.

Räikkönen träffade också riksdagens talman Maria Lohela och följde riksdagens plenum. Dessutom ledde Räikkönen ett möte med kvinnliga riksdagsledamöter och statsministern. Vid mötet diskuterades främjandet av flickors ställning i Finland och världen.

– Vi vill genom kampanjen lyfta fram att flickor på många ställen, bara för att de är flickor, behandlas på ett sätt som strider mot de mänskliga rättigheterna. Dessutom avancerar flickor inte nödvändigtvis lika lätt till beslutande positioner, sade Katariina Räikkönen.

Över 600 inflytelserika personer i 60 länder runtom i världen deltar i kampanjen Girls Takeover. I Finland är Girls Takeover en av gärningarna i projektet ”100 jämställdhetsgärningar”, som ingår i programmet för 100-årsjubileet av Finlands självständighet.

Ytterligare information: Janika Tikkala, statsministerns specialmedarbetare, tfn 0295 160 403 och Anne Sjöholm, kommunikationschef för EU-ärenden, tfn 040 537 0733, statsrådets kansli

Bilder från dagen