FI SV

Staten överlåter sitt aktieinnehav i Altia Abp till statens utvecklingsbolag Vake

Statsrådets kommunikationsavdelning 7.2.2019 18.00 | Publicerad på svenska 8.2.2019 kl. 14.07
Pressmeddelande 75/2019

Finska staten överlät med eget kapital genom apport hela sitt aktieinnehav i Altia Abp till statens utvecklingsbolag Valtion kehitysyhtiö Vake Oy den 7 februari 2019. Antalet aktier är 13 097 481, som motsvarar en ägarandel på 36,24 procent. Det är även fortsättningsvis avdelningen för ägarstyrning vid statsrådets kansli som ansvarar för ägarstyrningen av Altia Abp.

Den 5 december 2018 meddelade statsrådet om sitt beslut att överlåta aktier i Neste Abp, Posti Group Abp, Vapo Oy och Nordic Morning Group Abp till Vake. Samtidigt meddelades att även andra aktieinnehav som anges i statsrådets principbeslut om statens ägarpolitik av den 13 maj 2016 snarast möjligt ska överlåtas till Vake.

Ytterligare information: Kimmo Viertola, överdirektör, avdelningschef, tfn 050 442 5805, statsrådets kansli