Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Statsrådets kansli inleder ett forskningsprojekt kring jubileumsåret Finland 100 år

Statsrådets kommunikationsavdelning 27.9.2018 12.34
Nyhet 34/2018
Bild: Suvi-Tuuli Kankaanpää

Under den rapporteringsfas som följde på det självständiga Finlands 100-årsjubileum lyftes forskningsmöjligheterna inom ämnet fram. En bedömning av jubileumsårets effekter och bestående arv förutsätter ytterligare forskning i tillägg till den första bedömning som gjordes i samband med slutrapporten från projektet. Det omfattande materialet från jubileumsåret ger goda möjligheter till fortsatt forskning.

Statsrådets kansli inleder ett forskningsprojekt där resultaten och effekterna av jubileumsåret utvärderas i mer omfattande grad och tas till vara. Forskningsprojektet genomförs 2018–2020 och finansieras ur anslaget för Finlands 100-årsjubileum.

Forskningsprojektet om jubileumsåret Finland 100 år inleds med ett öppet utvecklingsevenemang den 29 oktober. Resultatet av den diskussion som förs vid evenemanget kommer att utnyttjas i beredningen av den öppna utlysning av anslag som statsrådets kansli ordnar i december 2018.

Program för utvecklingsevenemanget och anvisningar om anmälan finns på adressen vnk.fi/forskningsprojekt-finland-100

Ytterligare information: Tiina-Kaisa Laakso-Liukkonen, produktionschef, statsrådets kansli, tfn 0295 160 220, [email protected] och Risto Alatarvas, specialsakkunnig, statsrådets kansli, tfn 0295 160 024, [email protected]