Statsrådsborgen och Ständerhuset håller öppet hus lördagen den 14 september – på Salutorget bjuds det på torgkaffe

Statsrådets kommunikationsavdelning 9.9.2019 14.48
Pressmeddelande 443/2019

Finlands hundraåriga regeringsform firas lördagen den 14 september med att Statsrådsborgen och Ständerhuset håller öppet hus kl. 10–15. Jubileumsåret uppmärksammas på öppet hus-dagen också med torgkaffe på Salutorget.

Under rundvandringen i Statsrådsborgen kan publiken förnimma historiens vingslag i byggnaden som ritats av arkitekt Carl Ludvig Engel. Besökarna får bland annat se borgens trappuppgång, på vars andra våning Eugen Schauman sköt generalguvernör Nikolaj Bobrikov 1904. Dessutom får besökarna se statsrådets sessionssal och sessionssalen för presidentföredragningar.

Också statsminister Antti Rinne deltar i öppet hus-dagen, då allmänheten under en del av dagen har möjlighet att träffa statsministern i hans arbetsrum i Statsrådsborgen.

Ständerhuset har ritats av arkitekt Karl Gustaf Nyström. Huset byggdes 1888–1890 och representerar stilmässigt nyrenässans. En av Ständerhusets finaste detaljer är byggnadens trappuppgång, som får sitt ljus genom målade takfönster. I den värdefulla byggnaden som i dag är statsrådets representationslokal ordnas varje år hundratals evenemang och möten.

Förra gången Statsrådsborgen och Ständerhuset hade öppet hus var under jubileumsåret för Finlands självständighet 2017. Mer information om öppet hus-dagen och praktiska råd till alla besökare finns på vår webbplats.

Torgkaffe med musik och diskussioner

På Salutorget i Helsingfors bjuds det på torgkaffe på öppet hus-dagen kl. 10–15. Dagen firas på Salutorget med musik, inlägg och diskussioner kring temat Regeringsformen 100 år. För inläggen och diskussionerna står historiker, riksdagsledamöter och ministrar. Närmare information om programmet under torgkaffet publiceras senare på statsrådets kanslis webbplats.

Finlands hundraåriga regeringsform firas under andra veckan i september. Mer information om tidigare och kommande evenemang finns på vår temasida Finlands regeringsform 100 år.

Ytterligare information: Tiina-Kaisa Laakso-Liukkonen, produktionschef, tfn 0295 160 220, tiina-kaisa.laakso-liukkonen(a)vnk.fi, och Aapo Riihimäki, kommunikationsexpert, tfn 050 471 3020, aapo.riihimaki(a)vnk.fi