FI SV

Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet
Anslagen för utrednings- och forskningsverksamhet till stöd för statsrådets beslutsfattande kan sökas

Statsrådets kommunikationsavdelning 2.10.2017 11.18 | Publicerad på svenska 2.10.2017 kl. 11.23
Pressmeddelande 441/2017
Anslagen för utrednings- och forskningsverksamhet till stöd för statsrådets beslutsfattande kan sökas

Statsrådets kansli öppnar ansökan om anslagen för utrednings- och forskningsverksamhet till stöd för statsrådets beslutsfattande (totalt 9 400 000 €). Ansökningstiden är 2.10.2017–9.11.2017, och besluten om upphandlingarna av utrednings- och forskningsverksamheten fattas så snart som möjligt efter att ansökningstiden gått ut.

Ansökan baserar sig på utrednings- och forskningsplanen till stöd för statsrådets beslutsfattande 2018. Målet är att lägga grunden för en systematisk och omfattande användning av forskningsinformation i beslutsfattande, informationsledning och verksamhetspraxis.

Ansökningarna är avsedda för olika organisationer, till exempel högskolor, forskningsinstitut, företag och föreningar, eller konsortier av dessa.

Mer information om statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet samt ansökningsannonsen, anvisningar och ansökningsdokument finns på statsrådets webbplats.