EN FI SV

Avkastningen på statens direkta aktieinnehav

Börsnoterade bolag år 2016 *)

 

Utdelning/
Resultat (%)

Dividend- avkastning (%)

P/E-tal

Bolag med direkta statlig majoritet

87,8

5,8

15,1

Börsbolagen i medeltal

79,2

4,4

18,1

*) Exkl. banker, försäkring