Webbkommunikationschef Elena Uskola

Snabb kommunikation mitt i politiken 

Elena Uskola arbetar som webbkommunikationschef vid statsrådets kansli. Statsrådets kommunikationsavdelning ansvarar för statsministerns, regeringens och kansliets externa kommunikation, sköter statsrådets EU-kommunikation, leder och planerar kommunikationen i undantagsförhållanden samt följer medierna utgående från ministrarnas behov.

”Jag började vid kansliet som EU-informationsassistent år 1999 när Finland var ordförandeland i EU. Det var en givande upplevelse, och följande år sökte jag mig till Finlands ambassad i Paris, där jag arbetade som assistent under Frankrikes ordförandeskapsperiod. Efter det har jag haft mångsidiga uppgifter som både kommunikationsexpert i internationella frågor och kommunikationschef. Min nuvarande tjänst har jag haft sedan 2013.

Min uppgift är att planera och genomföra intressanta, lättanvända och aktuella webbtjänster för statsministern, regeringen och statsrådet. Jag deltar också aktivt i planeringen och genomförandet av aktualitetskommunikationen vid kommunikationsavdelningen, bland annat med att främja kommunikationen om spetsprojekt och användningen av sociala medier. En viktig del av mitt arbete är dessutom att samordna och sparra ministeriernas samarbete i fråga om webbkommunikation.

I uppgiften behövs det förmåga att bilda sig en uppfattning om förvaltningens ofta komplicerade innehåll, kännedom om det politiska systemet i Finland och helst också EU, tekniska kunskaper om webbkommunikation och sociala medier och färdigheter i kommunikation i medierna och med intressentgrupper. En samhällsvetenskaplig högskoleutbildning i kombination med tekniska studier ger en god grund för den här uppgiften. Dessutom behövs det god organiserings- och projekthanteringsförmåga, språkkunskaper, skrivförmåga och sinne för visuell kommunikation. Situationerna växlar snabbt och det förutsätter reaktions- och problemlösningsförmåga, men också förmåga att planera och skapa visioner på längre sikt.

Något som känns betydelsefullt i mitt arbete är det väldigt intressanta innehållet i den samhälleliga och politiska kommunikationen, förenat med digital kommunikation. Arbetet blir meningsfullt tack vare den krävande verksamhetsmiljön och det snabba tempot: det frågas efter statsministerns åsikt om både det ena och det andra. Jag uppskattar att vi alltid strävar efter ett stilrent och högklassigt resultat. Vi vill alltid slutgöra det vi har påbörjat, vilket absolut är det bästa med statsrådets kansli.”