Rättigheter för dig som använder tjänsterna och kontroll av personuppgifterna

Om du vill veta vilka uppgifter vi registrerar om dig och vem som behandlar uppgifterna, kan du kontrollera de uppgifter vi samlat in om dig och vid behov också uppdatera dem. 
Mer information om rättigheterna för dig som använder tjänsterna

Du kan begära att få kontrollera dina personuppgifter och få tillgång till de personuppgifter som har registrerats om dig i ministeriets tjänster genom att fylla i blanketten för begäran om information och skicka den till oss.

Blankett för begäran om information enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning 

På blanketten ska du uppge vissa personuppgifter och andra uppgifter så att vi kan lämna de registrerade personuppgifterna i enlighet med dataskyddsförordningen. Du kan skicka din begäran om information i ett skyddat e-postmeddelande, vilket betyder att meddelandet krypteras.

Om du vill skicka skyddad e-post ska du registrera din e-postadress i vår tjänst för skyddad e-post. Du får tillgång till tjänsten via en länk som skickas till den registrerade e-postadressen. Innehållet i och bilagorna till ditt meddelande krypteras på behörigt sätt när du skickar meddelandet via tjänsten.

Gör så här om du vill skicka skyddad e-post

 1. Öppna din webbläsare och gå till webbsidan för registrering i tjänsten för skyddad e-post . Du kan välja användargränssnittets  språk i menyn uppe till höger.
 2. Skriv in din e-postadress i fältet Avsändare och klicka på Fortsätt.
 3. Klicka på Registrera. Tjänsten meddelar att din e-postadress har registrerats. Du kan stänga webbläsaren.
 4. Öppna din e-post.  Du har fått ett meddelande med en länk för att identifiera dig. Klicka på länken för att skicka skyddade e-postmeddelanden.

Du kan också skriva ut den ifyllda blanketten och skicka den per brev till ministeriets registratorskontor eller lämna in den till servicestället på Riddaregatan.

Registratorskontoret
Statsrådet kansli
PB 23, 00023 Statsrådet
Besökadress Riddaregatan 2 B, Helsingfors
Öppettider må–fr kl. 7.3016.15

Rättigheter för dig som använder tjänsterna

 1. Rätt att kontrollera egna uppgifter
  Du kan be att få se dina personuppgifter som har registrerats i tjänsterna genom att fylla i en blankett för utskrift och skicka den till ministeriets registratorskontor. Du kan också be om uppgifter per e-post från ministeriets registratorskontor.
   
 2. Rättelse eller komplettering av uppgifter
  Om du upptäcker fel eller brister i dina uppgifter, kan du be att de korrigeras. I ett sådant fall ber vi dig berätta vilken uppgift som är felaktig och motivera varför den är det. Vi ber dig också berätta på vilket sätt dina uppgifter ska ändras eller kompletteras.
   
 3. Begränsning av behandlingen av uppgifter
  Om du har meddelat att dina uppgifter är felaktiga, har du rätt att begära att behandlingen av uppgifterna begränsas tills det har säkerställts att uppgifterna är korrekta.
   
 4. Återkallelse av samtycke till användningen av uppgifter
  Du kan skriftligen be ministeriet radera dina uppgifter ur tjänsten. Rätten att få sina personuppgifter raderade enligt dataskyddsförordningen tillämpas dock inte när behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att sköta ministeriets lagstadgade uppgifter. Du kan själv när som helst radera uppgifterna om dina prenumerationer genom att avsluta prenumerationen via den länk som finns i slutet av varje e-postmeddelande som vi skickar.
   
 5. Besvär eller klagomål som gäller behandlingen av personuppgifter
  Vid behov kan du lämna in ett besvär eller klagomål till dataombudsmannen.
  Tietosuoja.fi