Den parlamentariska FoUI-arbetsgruppen 2022

Statsrådet tillsatte i april 2022 en parlamentarisk arbetsgrupp för forskning, utveckling och innovation. Arbetsgruppens mandatperiod sträckte sig från den 11 april 2022 till den 31 mars 2023.

Den parlamentariska arbetsgruppen för forskning, utveckling och innovation (FoUI-arbetsgruppen) utarbetade en långsiktig plan för FoU-finansiering och följa genomförandet av de riktlinjer som den parlamentariska FoUI-arbetsgruppen 2021 dragit upp. Finland har som mål att öka utgifterna för forskning och utveckling till 4 procent i förhållande till BNP före 2030 i enlighet med regeringsprogrammet och färdplanen för forskning, utveckling och innovation.

Pressmeddelanden

Ny fart för finländska FoUI-systemet – Parlamentarisk arbetsgrupp drar upp riktlinjer för inriktningen av FoU-finansiering

1.3.2023 13.08
Den parlamentariska arbetsgruppen för forskning, utveckling och innovation (FoUI-arbetsgruppen) drar i sin slutrapport upp riktlinjer för inriktningen av forsknings- och utvecklingsfinansiering. Utöver FoU-finansieringen hänför sig riktlinjerna till olika sätt att stärka samarbetet och ledningen av FoUI-systemet samt öka kunnandet och FoU-arbetskraften. Dessutom gäller de nationella strategiska val, utvärdering av hur effektiv FoU-finansieringen är samt utveckling av en forsknings- och innovationsvänlig verksamhetsmiljö.