Den parlamentariska FoUI-arbetsgruppen 2022

Den parlamentariska arbetsgruppen för forskning, utveckling och innovation (FoUI-arbetsgruppen) ska utarbeta en långsiktig plan för FoU-finansiering och följa genomförandet av de riktlinjer som den parlamentariska FoUI-arbetsgruppen 2021 dragit upp. Finland har som mål att öka utgifterna för forskning och utveckling till 4 procent i förhållande till BNP före 2030 i enlighet med regeringsprogrammet och färdplanen för forskning, utveckling och innovation.

Statsrådet tillsatte i april 2022 en parlamentarisk arbetsgrupp för forskning, utveckling och innovation för 2022. 

Pressmeddelanden

Det finländska FoUI-systemets utveckling och omvälvningar diskuteras vid ett seminarium den 22 juni

20.6.2022 10.06
SRK
Den 22 juni ordnar den parlamentariska arbetsgruppen för forskning, utveckling och innovation (FoUI-arbetsgruppen) ett seminarium om det finländska FoUI-systemets utveckling. Diskussionen inleds med anföranden av experter och forskare som länge har studerat det finländska FoUI-systemet.

Parlamentarisk arbetsgrupp ska utarbeta en långsiktig plan för forsknings- och utvecklingsfinansiering

7.4.2022 15.03
SRK
Statsrådet har tillsatt en ny parlamentarisk arbetsgrupp för forskning, utveckling och innovation (FoUI-arbetsgrupp) för 2022. Arbetsgruppen ska utarbeta en plan för forsknings- och utvecklingsfinansiering (FoU-finansiering) som sträcker sig längre än en ramperiod och följa genomförandet av de riktlinjer som den parlamentariska FoUI-arbetsgruppen 2021 dragit upp.