Den parlamentariska FoUI-arbetsgruppen

Den parlamentariska arbetsgruppen för forskning, utveckling och innovation (FoUI-arbetsgruppen) söker en lösning för att öka den offentliga finansieringen för forskning och utveckling på lång sikt.

Finlands konkurrenskraft och välfärd bygger på kunnande, forskning och innovation. Forskning och innovationsverksamhet är av avgörande betydelse när det gäller att öka produktiviteten, förnya näringslivet och skapa välfärd. Finland har som mål att höja forsknings- och utvecklingsutgifterna till 4 procent av BNP före 2030.

I april 2021 beslutade statsminister Sanna Marins regering att inrätta en parlamentarisk arbetsgrupp för att främja Finlands mål för forskning, utveckling och innovation.


Pressmeddelanden

Forsknings- och innovationsrådet behandlade uppdateringen av FUI-färdplanen och hur arbetet i den parlamentariska FUI-arbetsgruppen framskrider

18.11.2021 10.44
SRK UKM
Vid sitt möte den 17 november behandlade forsknings- och innovationsrådet uppdateringen av åtgärderna i FUI-färdplanen och hur arbetet i den parlamentariska FUI-arbetsgruppen framskrider.

Arbetet i den parlamentariska FoUI-arbetsgruppen framskrider – centrala aktörers åsikter hördes vid möte med intressegrupper

10.11.2021 13.32
Seminaarin osallistujat istuvat tuoleissa täydessä seminaarisalissa.
Den parlamentariska arbetsgruppen för forskning, utveckling och innovation (FoUI-arbetsgruppen) hörde intressegrupper vid ett diskussionsmöte om FoUI-finansieringens framtid den 8 november. Arbetsgruppens förslag till principer för att utveckla FoUI-systemet understöddes och arbetet ansågs vara bra. De populäraste alternativen för att trygga en långsiktig finansiering av forskning och utveckling och höja nivån på finansieringen var en lag om FoU-finansiering och en lagstadgad plan för FoU-finansiering som sträcker sig längre än en ramperiod.