Den parlamentariska FoUI-arbetsgruppen 2022

Den parlamentariska arbetsgruppen för forskning, utveckling och innovation (FoUI-arbetsgruppen) ska utarbeta en långsiktig plan för FoU-finansiering och följa genomförandet av de riktlinjer som den parlamentariska FoUI-arbetsgruppen 2021 dragit upp. Finland har som mål att öka utgifterna för forskning och utveckling till 4 procent i förhållande till BNP före 2030 i enlighet med regeringsprogrammet och färdplanen för forskning, utveckling och innovation.

Statsrådet tillsatte i april 2022 en parlamentarisk arbetsgrupp för forskning, utveckling och innovation för 2022. 

Aktuellt

Ny fart för finländska FoUI-systemet – Parlamentarisk arbetsgrupp drar upp riktlinjer för inriktningen av FoU-finansiering

1.3.2023 13.08
Den parlamentariska arbetsgruppen för forskning, utveckling och innovation (FoUI-arbetsgruppen) drar i sin slutrapport upp riktlinjer för inriktningen av forsknings- och utvecklingsfinansiering. Utöver FoU-finansieringen hänför sig riktlinjerna till olika sätt att stärka samarbetet och ledningen av FoUI-systemet samt öka kunnandet och FoU-arbetskraften. Dessutom gäller de nationella strategiska val, utvärdering av hur effektiv FoU-finansieringen är samt utveckling av en forsknings- och innovationsvänlig verksamhetsmiljö.

Diskussionsmöte om den fleråriga FoU-finansieringsplanen väckte stort intresse

23.1.2023 15.25
SRK
Den parlamentariska arbetsgruppen för forskning, utveckling och innovation (FoUI-arbetsgruppen) ordnade ett diskussionsmöte om den fleråriga planen för användning av FoU-finansiering den 18 januari. Syftet med diskussionsmötet var att presentera utkastet till FoU-finansieringsplan och höra intressegruppers kommentarer till det.