Den parlamentariska FoUI-arbetsgruppen 2022

Den parlamentariska arbetsgruppen för forskning, utveckling och innovation (FoUI-arbetsgruppen) ska utarbeta en långsiktig plan för FoU-finansiering och följa genomförandet av de riktlinjer som den parlamentariska FoUI-arbetsgruppen 2021 dragit upp.

Finlands konkurrenskraft och välfärd bygger på kunnande, forskning och innovation. Forskning och innovationsverksamhet är av avgörande betydelse när det gäller att öka produktiviteten, förnya näringslivet och skapa välfärd. Finland har som mål att öka utgifterna för forskning och utveckling till 4 procent i förhållande till BNP före 2030 i enlighet med regeringsprogrammet och färdplanen för forskning, utveckling och innovation. Alla riksdagsgrupper har förbundit sig till målet i FoUI-arbetsgruppens rapport från december 2021.

Statsrådet tillsatte i april 2022 en parlamentarisk arbetsgrupp för forskning, utveckling och innovation för 2022. 

Pressmeddelanden

Det finländska FoUI-systemets utveckling och omvälvningar diskuteras vid ett seminarium den 22 juni

20.6.2022 10.06
SRK
Den 22 juni ordnar den parlamentariska arbetsgruppen för forskning, utveckling och innovation (FoUI-arbetsgruppen) ett seminarium om det finländska FoUI-systemets utveckling. Diskussionen inleds med anföranden av experter och forskare som länge har studerat det finländska FoUI-systemet.

Parlamentarisk arbetsgrupp ska utarbeta en långsiktig plan för forsknings- och utvecklingsfinansiering

7.4.2022 15.03
SRK
Statsrådet har tillsatt en ny parlamentarisk arbetsgrupp för forskning, utveckling och innovation (FoUI-arbetsgrupp) för 2022. Arbetsgruppen ska utarbeta en plan för forsknings- och utvecklingsfinansiering (FoU-finansiering) som sträcker sig längre än en ramperiod och följa genomförandet av de riktlinjer som den parlamentariska FoUI-arbetsgruppen 2021 dragit upp.