Det nationella framsynsnätverket

Det nationella framsynsnätverket sammanför finländska producenter av framsynsinformation. Nätverket är ett diskussions- och samordningsforum för aktörer inom framsynsarbetet, som har som syfte att främja användningen av information och synpunkter som gäller framtiden i beslutsfattandet. Statsrådets kansli och Sitra samordnar tillsammans det nationella framsynsnätverkets verksamhet.

Kom med i det nationella framsynsnätverket

Foresight Friday-evenemangen är regelbundna och öppna mötestillfällen som ordnas av det nationella framsynsnätverket. Mötenas teman och innehåll varierar och innehåller bl.a. föredrag, utbildning och nätverksbildning med framsynstema. Alla som är intresserade av framsyn och framtidsforskning är välkomna till dessa möten, som ordnas varje fredag morgon.

Om du vill ha inbjudningar till det nationella framsynsnätverkets evenemang och andra aktuella meddelanden från nätverket, anslut dig till nätverkets e-postlista.

Inspelningar från evenemangen finns på vår Youtube-kanal.