Det nationella framsynsnätverket

Det nationella framsynsnätverket sammanför finländska producenter av framsynsinformation. Nätverket är ett diskussions- och samordningsforum för aktörer inom framsynsarbetet, som har som syfte att främja användningen av information och synpunkter som gäller framtiden i beslutsfattandet. Statsrådets kansli och Sitra samordnar tillsammans det nationella framsynsnätverkets verksamhet.

Läs mera på foresight.fi.