Hoppa till innehåll

Ekonomiska rådet

Ekonomiska rådet

Ekonomiska rådet

Ekonomiska rådet, som leds av statsministern, är ett samarbetsorgan för regeringen, de centrala intresseorganisationerna och Finlands Bank.

Ekonomiska rådets uppgifter

Sammansättning och sekretariat

Sammansättning och sekretariat

Förutom statsministern har ekonomiska rådet 11-21 medlemmar utsedda av statsrådet, av vilka en del också är medlemmar av statsrådet.

Sammansättning och sekretariat

Ekonomiska rådets möten

Ekonomiska rådets möten

Ekonomiska rådet sammanträder i regel en gång i månaden. Diskussionen vid mötena grundar sig på expertanföranden och undersökningar och utredningar som utarbetats för ekonomiska rådet.

Ekonomiska rådets möten