Jobba för Europeiska unionen

Europeiska unionen sysselsätter mer än 40 000 personer, bland dem drygt 1 000 finländare. EU har verksamhet inom många olika politiska sektorer. Förutom för dem som studerar statsvetenskap, juridik, ekonomi och översättning finns det även praktikplatser för dem som studerar bl.a. geografi och studerande inom livsmedelsbranschen.

Lediga arbetsplatser vid EU

Europeiska unionens rekryteringsbyrå (EPSO) väljer ut personal till EU:s institutioner och byråer.

En förteckning över de lediga tjänsterna finns på EPSO:s webbplats
Varför en EU-karriär? | EPSO

EU-tjänster

EU-institutionerna rekryterar fast anställd personal genom s.k. uttagningsprov. Proven ordnas antingen för enskilda sektorer eller inom ramen för större rekryteringsarrangemang som innefattar alla sektorer. Utöver fast personal rekryteras i även personal för viss tid.
EU-tjänster

Uttagningsprov

EPSO ordnar regelbundet längs året uttagningsprov som är öppna för alla unionsmedborgare. En uppdaterad kalender om uttagningsproven finns på EPSO:s webbplats. De sökande uppmuntras att redan före de ansöker bedöma sin lämplighet för EU-uppgifter och sin uppfattning om en EU-karriär genom frivilliga interaktiva tester.
Uttagningsprov

Praktik

Europeiska unionens institutioner erbjuder många olika möjligheter till praktik. En praktikperiod i EU kan vara en mycket nyttig och givande erfarenhet särskilt för den som är intresserad av en EU-karriär. Praktikanternas arbetsuppgifter motsvarar i allmänhet arbetsuppgifterna för yngre tjänstemän och de ger en bra allmänbild av arbetet vid EU-institutionerna.
Praktik

Foto: Butenkow / Adobe Stock