Jobba för Europeiska unionen

Foto: Butenkow/stock.adobe.com

Europeiska unionen sysselsätter mer än 40 000 personer, bland dem drygt tusen finländare. EU har verksamhet inom många olika politiska sektorer.

Lediga arbetsplatser vid EU

Europeiska unionens rekryteringsbyrå (European Personnel Selection Office EPSO) väljer ut personal till EU:s institutioner och byråer.

Arbetsuppgifter på EU:s institutioner

EU:s institutioner erbjuder många slags anställningar från fasta tjänster till kortvarigare arbetsuppgifter. Närmare information om arbetsprofiler och tjänstekategorier finns på EPSO:s webbplats.