Finlands EU-politik

Den grundläggande riktlinjen för Finlands EU-politik är att utveckla Europeiska unionen och stärka tillväxten, stabiliteten och säkerheten i Europa. Finland är en aktiv, pragmatisk och lösningsinriktad medlemsstat.

Till prioriteringarna i Finlands EU-politik hör att främja gemensamma värderingar, tillväxt, konkurrenskraft och ändamålsenlig lagstiftning, att stärka unionens inre och yttre säkerhet och att vidta åtgärder som gäller migration.

Finlands EU-politik är också inriktad på att stärka EU:s motståndskraft mot kriser och utveckla unionens styrkor för att kunna svara på och dra nytta av global utveckling, som klimatförändringarna och digitaliseringen.  

 • Finland i Europeiska unionen »

  Den grundläggande riktlinjen för Finlands EU-politik är att utveckla Europeiska unionen och stärka tillväxten, stabiliteten och säkerheten i Europa.

 • Information om EU »

  Grundtanken med den europeiska integrationen är att garantera stabilitet och välstånd i hela Europa.

 • EU-arbetsplatser »

  Europeiska unionen sysselsätter över 40 000 personer, bland dem cirka 1 000 finländare.

 • EU-ministerutskottet »

  Regeringens EU-ministerutskott sammanträder i allmänhet på fredagar för att behandla aktuella EU-ärenden som är viktiga i politiskt, ekonomiskt eller rättsligt hänseende.

 • EU:s klimatpaket »

  EU:s mål är att vara klimatneutralt senast 2050. I juli 2021 presenterade Europeiska kommissionen ett klimatpaket, det så kallade 55 %-paketet, som ska bidra till att målet för minskade utsläpp 2030 uppnås.

 • Information om brexit »

  På dessa sidor har vi sammanställt information om Storbritanniens utträde ur EU och landets framtida relation med EU. Här finns information om bland annat förhandlingsprocessen och utträdesavtalet, och om hur brittiska och finska medborgare och företag ska förbereda sig för utträde.

Europeiska rådet, Europeiska unionens råd och informella ministermöten

Europeiska rådet, Europeiska unionens råd och informella ministermöten

Möteskalendern för Europeiska unionens råd och Europeiska rådet innehåller alla formella och informella ministermöten samt foton, videor, direktsändningar och annat material från mötena.

EU:s möteskalender