Finlands EU-politik

Aktuellt

Republikens president och utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskottet diskuterade EU:s strategiska kompass och läget angående Ryssland och Ukraina

28.1.2022 11.11
SRK
Stockbild av republikens president och utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskottet
Den 28 januari diskuterade republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott EU:s strategiska kompass, som fokuserar särskilt på utveckling av EU:s krishantering, resiliens, förmågor och partnerskap.

EU-ministerutskottet behandlade utvecklandet av säkerhets- och försvarspolitiken

27.1.2022 15.55
SRK
Torsdagen den 27 januari behandlade EU-ministerutskottet följande frågor: utvecklandet av unionens säkerhets- och försvarspolitik, klimatåtgärdernas konsekvenser för Finlands sjöfart samt förbättrandet av arbetsvillkoren för sådana som utför arbete via digitala plattformar.

Arbetsgruppen för finansiering av en grön övergång söker metoder för att främja klimat- och miljömålen och en hållbar tillväxt

27.1.2022 14.54
ANM FM MM
Kuvassa rahakulho.
Finansminister Annika Saarikko, miljö- och klimatminister Emma Kari och näringsminister Mika Lintilä tillsatte den 18 januari 2022 en arbetsgrupp som ska bilda en helhetsuppfattning om finansieringen av en grön övergång. Arbetsgruppen ska utarbeta förslag till privata och offentliga åtgärder för att påskynda en grön övergång på ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart sätt.

Videoinspelningar med EU-tema

EU:s åtgärder för att lösa coronakrisen

EU:s åtgärder för att lösa coronakrisen

EU anpassar sin verksamhet och sitt beslutsfattande på det sätt som situationen kräver. På denna sida finns information om EU:s åtgärder för att lösa den globala coronakrisen.

EU:s åtgärder för att lösa coronakrisen

Konferensen om Europas framtid

Konferensen om Europas framtid

Konferensen om Europas framtid är tillfälle för EU-medborgarna att här och nu diskutera Europas utmaningar och prioriteringar.

Konferensen om Europas framtid