Finlands EU-politik

Tyskland tar över ordförandeskapet i Europeiska unionens råd

1.7.2020 13.08
SRK
Tyskland EU ordförandeskapet logo

Tyskland innehar det roterande ordförandeskapet i Europeiska unionens råd under följande halvårsperiod 1.7–31.12.2020. Mottot för det tyska ordförandeskapet är ”Together for Europe’s recovery”, och fokus kommer att ligga på hanteringen av följderna av coronapandemin och på den ekonomiska återhämtningen i Europa.

Därtill fokuserar ordförandeskapet på färdigställandet av unionens nästa budgetram, förhandlingarna om den framtida relationen mellan EU och Storbritannien och främjandet av ett nytt grönare, mer digitalt och globalt sett inflytelserikare Europa.

Webbplatsen för det tyska ordförandeskapet
Rådets 18-månadersprogram


Videoinspelningar med EU-tema

EU:s åtgärder för att lösa coronakrisen

EU:s åtgärder för att lösa coronakrisen

EU anpassar sin verksamhet och sitt beslutsfattande på det sätt som situationen kräver. På denna sida finns information om EU:s åtgärder för att lösa den globala coronakrisen.

EU:s åtgärder för att lösa coronakrisen