Finlands EU-politik

Aktuellt

Arbetsgruppen för finansiering av en grön övergång söker metoder för att främja klimat- och miljömålen och en hållbar tillväxt

27.1.2022 14.54
ANM FM MM
Kuvassa rahakulho.
Finansminister Annika Saarikko, miljö- och klimatminister Emma Kari och näringsminister Mika Lintilä tillsatte den 18 januari 2022 en arbetsgrupp som ska bilda en helhetsuppfattning om finansieringen av en grön övergång. Arbetsgruppen ska utarbeta förslag till privata och offentliga åtgärder för att påskynda en grön övergång på ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart sätt.

EU:s provisoriska åtgärder ska hjälpa Lettland, Litauen och Polen att hantera migrationen

27.1.2022 14.02
IM
Den 1 december gav Europeiska kommissionen ett förslag till rådets beslut om provisoriska nödåtgärder till förmån för Lettland, Litauen och Polen. Förslaget är en del av unionens gemensamma åtgärder för att svara på Belarus agerande. Belarus har vid sina gränser strävat efter att instrumentalisera migranter för politiska syften. Statsrådet framförde sin ståndpunkt om förslaget i sin skrivelse till riksdagen den 27 januari.

Statsrådet fattade ett principbeslut om statens deltagande i finansieringen av Uleåborgs kulturhuvudstadsprojekt

27.1.2022 13.53
UKM
Foto: Harri Tarvainen / Uleåborgs stads mediabank
Statsrådet fattade vid sitt allmänna sammanträde den 27 januari 2022 ett principbeslut om statens deltagande i finansieringen av Uleåborg stads kulturhuvudstadsprojekt 2026. Den statliga finansieringen av projektet är högst 20 miljoner euro 2020–2026. Beslut om finansieringen fattas inom utgiftsramen för statsfinanserna i statsbudgeten och planen för de offentliga finanserna genom att samordna dem med andra utgiftsbehov inom den offentliga ekonomin.

Videoinspelningar med EU-tema

EU:s åtgärder för att lösa coronakrisen

EU:s åtgärder för att lösa coronakrisen

EU anpassar sin verksamhet och sitt beslutsfattande på det sätt som situationen kräver. På denna sida finns information om EU:s åtgärder för att lösa den globala coronakrisen.

EU:s åtgärder för att lösa coronakrisen

Konferensen om Europas framtid

Konferensen om Europas framtid

Konferensen om Europas framtid är tillfälle för EU-medborgarna att här och nu diskutera Europas utmaningar och prioriteringar.

Konferensen om Europas framtid