Finlands EU-politik

Den grundläggande riktlinjen för Finlands EU-politik är att utveckla Europeiska unionen och stärka tillväxten, stabiliteten och säkerheten i Europa. Finland är en aktiv, pragmatisk och lösningsinriktad medlemsstat.

Till prioriteringarna i Finlands EU-politik hör att främja gemensamma värderingar, tillväxt, konkurrenskraft och ändamålsenlig lagstiftning, att stärka unionens inre och yttre säkerhet och att vidta åtgärder som gäller migration.

Finlands EU-politik är också inriktad på att stärka EU:s motståndskraft mot kriser och utveckla unionens styrkor för att kunna svara på och dra nytta av global utveckling, som klimatförändringarna och digitaliseringen.  

Aktuellt

Ministrarna med ansvar för EU-frågor förbereder Europeiska rådets extra möte i februari

3.2.2023 13.51
SRK
Rådskonstellationen allmänna rådet sammanträder i Bryssel måndagen den 6 februari. Huvudtemat för mötet är förberedelserna inför Europeiska rådets extra möte i februari. Allmänna rådet ska också diskutera förbindelserna mellan EU och Storbritannien. Sverige, som är ordförande för Europeiska unionens råd, kommer att presentera ordförandeskapets prioriteringar. Europa- och ägarstyrningsminister Tytti Tuppurainen företräder Finland vid mötet.

EU-ministerutskottet fastställde sina ståndpunkter i fråga om åtgärder för att stödja EU:s ekonomi

3.2.2023 12.55
SRK
Fredagen den 3 februari fastställde statsrådets EU-ministerutskott sina ståndpunkter i fråga om åtgärder för att stödja EU:s ekonomi. Därtill fastställde ministerutskottet ståndpunkterna inför kommande rådsmöten.

Finlands och Sveriges statsministrar diskuterade EU-frågor och hur Natomedlemskapsprocessen framskrider

2.2.2023 16.56
SRK
Statsministrar Marin och Kristersson
Bild: Ninni Andersson, regeringskansliet
Statsminister Sanna Marin besökte Stockholm den 2 februari på inbjudan av Sveriges statsminister Ulf Kristersson. Statsministrarna diskuterade EU:s ekonomi och konkurrenskraft, andra aktuella EU-frågor, Rysslands anfallskrig mot Ukraina och Finlands och Sveriges gemensamma Natomedlemskapsprocess.

Videoinspelningar med EU-tema

Sammanfattande rapport om evenemangsserien ”Europa är vi”

Sammanfattande rapport om evenemangsserien ”Europa är vi”

Under hösten 2021 och under början av 2022 reste finländska ministrar runt i landet för att lyssna på finländarnas tankar och förhoppningar angående Europas framtid.

Sammanfattande rapport

 • Finland i Europeiska unionen »

  Den grundläggande riktlinjen för Finlands EU-politik är att utveckla Europeiska unionen och stärka tillväxten, stabiliteten och säkerheten i Europa.

 • Information om EU »

  Grundtanken med den europeiska integrationen är att garantera stabilitet och välstånd i hela Europa.

 • EU-arbetsplatser »

  Europeiska unionen sysselsätter över 40 000 personer, bland dem drygt 1 000 finländare allt från chefer till vaktmästare.

 • EU-ministerutskottet »

  Regeringens EU-ministerutskott sammanträder i allmänhet på fredagar för att behandla aktuella EU-ärenden som är viktiga i politiskt, ekonomiskt eller rättsligt hänseende.

 • EU:s klimatpaket »

  EU:s mål är att vara klimatneutralt senast 2050. I juli 2021 presenterade Europeiska kommissionen ett klimatpaket, det så kallade 55 %-paketet, som ska bidra till att målet för minskade utsläpp 2030 uppnås.

 • Information om brexit »

  På dessa sidor har vi sammanställt information om Storbritanniens utträde ur EU och landets framtida relation med EU. Här finns information om bland annat förhandlingsprocessen och utträdesavtalet, och om hur brittiska och finska medborgare och företag ska förbereda sig för ett avtalslöst utträde.