Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

EU vidtar åtgärder för att lösa den globala coronaviruskrisen

Virus stoppas inte av statsgränser. Coronaviruset är en global pandemi som kräver internationellt samarbete. EU vidtar ett flertal åtgärder för att lösa den globala krisen.

Europeiska unionens åtgärder siktar på att bromsa virusets spridning, på att säkerställa hälso- och sjukvårdens tillgång till utrustning, att främja forskning om vaccin, diagnostik och behandlingsmetoder samt att stödja medlemsländernas ekonomier och sysselsättning, även efter den omedelbara krisen.

Utanför unionen riktas stödet särskilt till konfliktområden och utvecklingsländer. 

Europeiska rådets åtgerder mot coronaviruset
Europeiska komissionens åtgärder mot coronaviruset 
Re-open EU
Information om finansiering och program inom EU:s återhämtningsinstrument – finansministeriet

Undvik förvrängd information

Det cirkulerar mycket felaktig och med avsikt förvrängd information om coronaviruspandemin. Läs mer om förvrängda eller vilseledande innehåll som gäller coronaviruset på Europeiska utrikestjänstens webbplats - EUvsDisinfo.eu