EU vidtar åtgärder för att lösa den globala coronaviruskrisen

Coronaviruset är en global pandemi som kräver internationellt samarbete. EU vidtar ett flertal åtgärder för att lösa den globala krisen.

Europeiska unionens åtgärder siktar på att bromsa virusets spridning, på att säkerställa hälso- och sjukvårdens tillgång till utrustning, att främja forskning om vaccin, diagnostik och behandlingsmetoder samt att stödja medlemsländernas ekonomier och sysselsättning, även efter den omedelbara krisen.

Utanför unionen riktas stödet särskilt till konfliktområden och utvecklingsländer. 


Europeiska rådet uppmanade att snabbt öka vaccinationstäckningen

17.12.2021 1.04
SRK
Kuva: EU
Viktiga frågor på dagordningen för Europeiska rådets möte i Bryssel den 16 december var covid-19-pandemin, krishantering och resiliens, energipriser, säkerhet och försvar, migration och yttre förbindelser. Temat för eurotoppmötet i samband med Europeiska rådet var det ekonomiska läget i Europa. Finlands representant vid mötet var statsminister Sanna Marin.

Statsminister Marin deltar i EU-toppmöten i Bryssel

14.12.2021 22.10
SRK
Statsminister Sanna Marin deltar i toppmötet mellan EU och dess östliga partnerländer onsdagen den 15 december och i Europeiska rådets möte och eurotoppmötet torsdagen den 16 december. Mötena hålls i Bryssel.

Regeringen behandlade coronaläget och drog upp riktlinjer för nya åtgärder

30.11.2021 21.22
SRK
Minister Kiuru och press
Regeringen förhandlade om coronaläget tisdagen den 30 november. På agendan stod virusvarianten omikron och smitt- och vaccinationsläget i Finland. Regeringen konstaterade att det behövs nya begränsningar och ytterligare åtgärder i flera områden. Dessutom fastställde regeringen att den riksomfattande rekommendationen om distansarbete återinförs.