Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

EU vidtar åtgärder för att lösa den globala coronaviruskrisen

Virus stoppas inte av statsgränser. Coronaviruset är en global pandemi som kräver internationellt samarbete. EU vidtar ett flertal åtgärder för att lösa den globala krisen.

Europeiska unionens åtgärder siktar på att bromsa virusets spridning, på att säkerställa hälso- och sjukvårdens tillgång till utrustning, att främja forskning om vaccin, diagnostik och behandlingsmetoder samt att stödja medlemsländernas ekonomier och sysselsättning, även efter den omedelbara krisen.

EU hjälper sina medborgare att återvända till sina hemländer i samarbete med medlemsländerna och deltar i att stödja dem som har det allra sämst ställt. Utanför unionen riktas stödet särskilt till konfliktområden och utvecklingsländer. 

Vid Europeiska rådets extra möte i Bryssel nåddes den 21 juli 2020 en överenskommelse om EU:s återhämtningspaket. Lösningen ger ekonomin i medlemsstaterna möjlighet att snabbt komma igång igen och påskyndar Europas återhämtning efter coronaviruset. I återhämtningspaketet ingår såväl den fleråriga budgetramen för 2021–2027 som ett återhämtningsinstrument. Den totala nivån på den sjuåriga budgetramen fastställdes till 1 074 miljarder euro. Återhämtningsinstrumentet är av engångsnatur och uppgår till 750 miljarder euro.

Coronakrisen: Vad gör EU?
Europeiska rådet enades om EU:s återhämtningspaket (pressmeddelande 21.7.)

Undvik förvrängd information

Det cirkulerar mycket felaktig och med avsikt förvrängd information om coronaviruspandemin. Läs mer om förvrängda eller vilseledande innehåll som gäller coronaviruset på Europeiska utrikestjänstens webbplats - EUvsDisinfo.eu

Coronakrisen: Vad gör EU?

EU:s institutioner och beslutsfattande under undantagsförhållanden

EU:s institutioner och beslutsfattande under undantagsförhållanden

EU anpassar sin verksamhet och sitt beslutsfattande på det sätt som situationen kräver. På denna sida finns information om EU:s verksamhet och den nationella beredningen av EU-ärenden under undantagsförhållanden.

EU:s institutioner och beslutsfattande under undantagsförhållanden