Finland och EU:s klimatpaket

EU:s mål är att vara klimatneutralt senast 2050. På vägen till klimatneutralitet har EU förbundit sig att minska växthusgasutsläppen med minst 55 procent senast 2030 jämfört med nivån 1990. I juli presenterade Europeiska kommissionen ett klimatpaket, det så kallade 55 %-paketet (Fit for 55), som ska bidra till att målet för minskade utsläpp 2030 uppnås.

Finland anser att det är viktigt att EU:s klimatmål uppnås och att 55 %-paketets ambitiösa nivå i sin helhet säkerställs. EU:s effektiva klimatpolitik stöder också uppnåendet av Finlands mål att vara klimatneutralt senast 2035.


Aktuellt

EU-ministerutskottet diskuterade migration och rymdpolitik

14.12.2021 10.20
SRK
Teman för EU-ministerutskottets möte tisdagen den 14 december var EU:s rymdpolitik och statsunderstödd instrumentalisering av migranter vid EU:s yttre gränser. EU-ministerutskottet fastställde också Finlands ståndpunkter inför miljörådet nästa vecka.

EU-ministerutskottet behandlade ekonomiska ärenden och kommande rådsmöten

3.12.2021 11.20
SRK
Vid sitt möte fredagen den 3 december diskuterade EU-ministerutskottet ett förslag till EU-banklagstiftning och ärenden som ska behandlas vid rådsmöten nästa vecka.

EU-ministerutskottet behandlade EU:s klimatpaket och säkerhets- och försvarspolitik

15.10.2021 11.16
SRK
Vid sitt möte fredagen den 15 oktober behandlade EU-ministerutskottet samhällsfaciliteten för klimatåtgärder, unionens säkerhets- och försvarspolitik och beredskapen vid hälsokriser.