Finland och EU:s klimatpaket

EU:s mål är att vara klimatneutralt senast 2050. På vägen till klimatneutralitet har EU förbundit sig att minska växthusgasutsläppen med minst 55 procent senast 2030 jämfört med nivån 1990. I juli 2021 presenterade Europeiska kommissionen ett klimatpaket, det så kallade 55 %-paketet (Fit for 55), som ska bidra till att målet för minskade utsläpp 2030 uppnås.

Finland anser att det är viktigt att EU:s klimatmål uppnås och att 55 %-paketets ambitiösa nivå i sin helhet säkerställs. EU:s effektiva klimatpolitik stöder också uppnåendet av Finlands mål att vara klimatneutralt senast 2035.


Aktuellt

Fyra skogsbruksprojekt får sammanlagt 4,4 miljoner euro från programmet för hållbar tillväxt

15.2.2023 11.08
JSM
Kuvassa talvista kuusimetsää
Fyra utvecklings- och utbildningsprojekt som stöder ett klimatsäkert skogsbruk och biologisk mångfald har beviljats finansiering som utlysts från Finlands program för hållbar tillväxt.

Statsminister Marin och Luxemburgs premiärminister Bettel diskuterade gemensamma mål för EU-politiken

10.2.2023 19.46
SRK
Statsministrar Marin och Bettel på presskonferensen.
Statsminister Sanna Marin besökte Luxemburg den 10 februari på inbjudan av landets premiärminister Xavier Bettel. Statsministern och premiärministern diskuterade aktuella EU-politiska frågor och de bilaterala relationerna mellan sina länder.

Statsminister Marin deltar i toppmöten i Prag

4.10.2022 15.19
SRK
Torsdagen den 6 och fredagen den 7 oktober deltar statsminister Sanna Marin i två toppmöten som hålls i Prag i Tjeckien, som innehar ordförandeskapet i Europeiska unionens råd. På torsdagen ordnas för första gången ett möte i den europeiska politiska gemenskapen, och på fredagen ett informellt möte mellan Europeiska rådets medlemmar.