Finland och EU:s klimatpaket

EU:s mål är att vara klimatneutralt senast 2050. På vägen till klimatneutralitet har EU förbundit sig att minska växthusgasutsläppen med minst 55 procent senast 2030 jämfört med nivån 1990. I juli 2021 presenterade Europeiska kommissionen ett klimatpaket, det så kallade 55 %-paketet (Fit for 55), som ska bidra till att målet för minskade utsläpp 2030 uppnås.

Finland anser att det är viktigt att EU:s klimatmål uppnås och att 55 %-paketets ambitiösa nivå i sin helhet säkerställs. EU:s effektiva klimatpolitik stöder också uppnåendet av Finlands mål att vara klimatneutralt senast 2035.


Aktuellt

Statsminister Marin deltar i toppmöten i Prag

4.10.2022 15.19
SRK
Torsdagen den 6 och fredagen den 7 oktober deltar statsminister Sanna Marin i två toppmöten som hålls i Prag i Tjeckien, som innehar ordförandeskapet i Europeiska unionens råd. På torsdagen ordnas för första gången ett möte i den europeiska politiska gemenskapen, och på fredagen ett informellt möte mellan Europeiska rådets medlemmar.

EU-ministerutskottet diskuterade klimat- och miljöarbete

20.5.2022 12.58
SRK
Vid EU-ministerutskottets möte fredagen den 20 maj diskuterades förslagen i EU:s paket om cirkulär ekonomi, alltså ekodesigndirektivet, initiativet om hållbara produkter och textildirektivet. Ministerutskottet diskuterade också det så kallade restaureringsinitiativet i anslutning till förbättrandet av naturtillståndet samt den digitala euron, och drog upp riktlinjer för Finlands ställningstaganden inför de kommande råden.

EU-ministerutskottet diskuterade energi- och klimatpolitik

8.4.2022 10.43
SRK
Finlands och EU:s flaggor bredvid varandra
Vid sitt möte fredagen den 8 april diskuterade EU-ministerutskottet Rysslands invasion av Ukraina, reglerna om statligt stöd i kristider samt energi- och klimatfrågor.