Finland och EU:s klimatpaket

EU:s mål är att vara klimatneutralt senast 2050. På vägen till klimatneutralitet har EU förbundit sig att minska växthusgasutsläppen med minst 55 procent senast 2030 jämfört med nivån 1990. I juli presenterade Europeiska kommissionen ett klimatpaket, det så kallade 55 %-paketet (Fit for 55), som ska bidra till att målet för minskade utsläpp 2030 uppnås.

Finland anser att det är viktigt att EU:s klimatmål uppnås och att 55 %-paketets ambitiösa nivå i sin helhet säkerställs. EU:s effektiva klimatpolitik stöder också uppnåendet av Finlands mål att vara klimatneutralt senast 2035.


Aktuellt

EU-ministerutskottet behandlade EU:s klimatpaket och säkerhets- och försvarspolitik

15.10.2021 11.16
SRK
Vid sitt möte fredagen den 15 oktober behandlade EU-ministerutskottet samhällsfaciliteten för klimatåtgärder, unionens säkerhets- och försvarspolitik och beredskapen vid hälsokriser.

Minister Harakka om EU:s klimatpaket: utsläppsminskningar inom trafik och transport behövs – uppmärksamhet ska fästas vid kostnaderna

7.10.2021 13.38
KM
Statsrådet har fastställt sina ståndpunkter i fråga om Europeiska kommissionens lagstiftningsförslag som syftar till att minska växthusgasutsläppen från väg-, sjö- och flygtrafiken.

EU-ministerutskottet fortsatte behandlingen av EU:s klimatpaket

1.10.2021 12.31
SRK
Vid sitt möte fredagen den 1 oktober diskuterade EU-ministerutskottet lagstiftningsförslag som verkställer EU:s klimatpaket, det så kallade 55 %-paketet. Ministerutskottet diskuterade också ärenden som ska behandlas vid rådsmöten nästa vecka.