EU:s institutioner

EU:s viktigaste institutioner är Europeiska rådet, Europeiska unionens råd, Europeiska kommissionen, Europaparlamentet, Europeiska unionens domstol, Europeiska revisionsrätten och Europeiska centralbanken.

Enligt EU:s grundfördrag bör man vid valet av de personer som ska inneha befattningarna som Europeiska rådets ordförande, kommissionens ordförande och unionens höga representant ta hänsyn till behovet av att respektera de geografiska och demografiska skillnaderna inom unionen. I olika sammanhang har det dessutom fästs avseende vid en jämn könsfördelning och politisk balans. När det gäller kommissionens ordförande ska även resultaten av valen till Europaparlamentet beaktas.