Finlands strategi för Östersjöregionen

Statsrådet godkände Finlands strategi för Östersjöregionen vid sitt allmänna sammanträde den 2 november 2017. I strategin presenteras en vision om Finlands mål för utveckling av Östersjöregionen. Visionen är ett rent Östersjön och en livskraftig marin natur som skyddade och hållbart utnyttjade naturresurser. Östersjöregionen ökar sin kompetens och utnyttjar sina resurser som en föregångare i hållbar utveckling. I strategin fastställs i vilken riktning Finland i den närmaste framtiden vill utveckla Östersjöregionen internationellt, inom EU-politiken, inom det regionala samarbetet och genom sina egna riktlinjer och åtgärder.

 

Kontaktinformation

Jussi Soramäki, Specialsakkunnig, EU-ärenden 
Statsrådets kansli, EU-asioiden osasto, EU-politiikkayksikkö 0295160330  


Vuokko Ranki, projektiavustaja 
UM, Ulkoministeriö, Eurooppa-osasto (EUR), Pohjoisen Euroopan yksikkö (EUR-10) 0295351736