Finlands strategi för Östersjöregionen

Statsrådet fattade den 30 december 2015 beslut om att uppdatera statsrådets redogörelse Östersjöns utmaningar och Östersjöpolitiken från 2009. I enlighet med detta tillsatte statsrådets kansli den 24 oktober 2016 en styrgrupp som företräder de olika ministerierna. Styrgruppen fick till sin uppgift att bereda en uppdatering av statsrådets Östersjöredogörelse och att utveckla och samordna den nationella havspolitiken.

Statsrådets styrgrupp för Östersjöpolitiken och en integrerad havspolitik beslutade att uppdatera redogörelsen från 2009 till Finlands strategi för Östersjöregionen. Uppdateringen av Finlands arktiska strategi användes som exempel i uppdateringsarbetet. 

Statsrådet godkände Finlands strategi för Östersjöregionen vid sitt allmänna sammanträde den 2 november 2017. I strategin presenteras en vision om Finlands mål för utveckling av Östersjöregionen. Visionen är ett rent Östersjön och en livskraftig marin natur som är skyddade och hållbart utnyttjade naturresurser. Östersjöregionen höjer sin kompetens och utnyttjar sina resurser som en föregångare i hållbar utveckling. I strategin fastställs Finlands ambitioner med avseende på Östersjöns utveckling under den närmaste framtiden internationellt, i EU-politiken, i det regionala samarbetet och i Finlands egen politik och egna åtgärder. 

Finlands strategi för Östersjöregionen

Ytterligare information

Jussi Soramäki, Specialsakkunnig, EU-ärenden 
Statsrådets kansli, EU-asioiden osasto, EU-politiikkayksikkö 0295160330   förnamn.efternamn@vnk.fi