Hoppa till innehåll

Forskningsprojekt kring jubileumsåret Finland 100 år

Statsrådets kansli utlyser anslag för forskning som närmare utvärderar betydelsen, resultaten och effekterna av jubileumsåret Finland 100 år. Syftet är att säkerställa att jubileumsårets arv och lärdomar utnyttjas i samhällelig verksamhet också i fortsättningen. Ansökningstiden började den 31 januari 2019 och slutade den 1 april 2019 kl. 14.00. För att genomföra forskningen har det reserverats ett anslag på 200 000 euro.

Målet med forskningsprojektet är att komplettera redan gjorda granskningar med en djupare bild av jubileumsåret och verksamheten i anslutning till det. Den undersökning som nu beställs gäller betydelsen och effekterna av jubileumsåret Finland 100 år i det finländska samhället.

Statsrådets kansli fattar beslut om upphandlingen på basis av öppen konkurrens. För forskningen väljs det en genomförare med vilken ett upphandlingskontrakt ingås. Ansökan är avsett för olika organisationer såsom högskolor, forskningsinstitut, företag och organisationer eller konsortier av dessa, som också kan omfatta internationella aktörer. Anslaget beviljas endast till bakgrundsorganisationen, inte till en enskild person. Projektet ska inledas senast i augusti 2019 och avslutas senast i juli 2021.

Upphandlingsbeslut fattas så snart som möjligt efter det att tidsfristen för anbud har löpt ut. I de forskningsprojekt som beställs av statsrådets kansli ska principerna för god vetenskaplig praxis följas.

Handlingar om upphandlingen

Ansökningsannons
Bilaga 1. Beskrivning av forskningstemat
Anbud
De allmänna villkoren för upphandling av statsrådets kanslis forsknings- och utvecklingstjänster 2019
Avtalsmodell för upphandling av forsknings- och utvecklingstjänster

Kontaktinformation

Risto Alatarvas, specialsakkunnig 
statsrådets kansli, Strategiaosasto, Yhteiskuntapolitiikan suunnitteluyksikkö 0295160024  


Tiina-Kaisa Laakso-Liukkonen, produktionschef 
statsrådets kansli, ledning 0295160220