Hoppa till innehåll

Forskningsprojekt om jubileumsåret Finland 100 år (2018–2020)

Det självständiga Finland fyllde 100 år den 6 december 2017. Vår generations viktigaste jubileum firades hela året under temat ”tillsammans” både i Finland och i över hundra andra länder på alla kontinenter. Sammanlagt 5 000 olika projekt anslöt sig till det öppna programmet och över 800 000 finländare och Finlandsvänner var med och skapade programmet. Organisationen för Finland 100 år vid statsrådets kansli svarade för planeringen och förverkligandet av jubileumsåret.

Det ställdes upp ambitiösa mål för det självständiga Finlands 100-årsjubileum. Syftet med jubileumsåret var att stärka känslan av samhörighet i det finska samhället. Det önskades också att jubileumsåret skulle ge Finlands internationella profil ett lyft. Avsikten var att fira jubileumsåret på ett engagerande sätt och att uppmuntra till nya handlingssätt.

Finlands 100-årsjubileum blev mycket mer omfångsrikt och mångsidigt än väntat. Konsument- och intressentundersökningar, intervjuer och enkätundersökningar under den rapporteringsfas som följde på jubileumsåret visar att de mål som ställdes upp har nåtts.

Ett forskningsprojekt om jubileumsårets arv inleds

Under den rapporteringsfas som följde på Finlands 100-årsjubileum lyftes forskningsmöjligheterna inom ämnet fram. En bedömning av jubileumsårets effekter och bestående arv förutsätter ytterligare forskning i tillägg till den första bedömning som gjordes i samband med slutrapporten om projektet. Det omfattande material som har samlats in ger goda möjligheter till detta.

Statsrådets kansli inleder ett forskningsprojekt där resultaten och effekterna av jubileumsåret utvärderas i mer omfattande grad och tas till vara. Forskningsprojektet genomförs 2018–2020.

Forskningsprojektet om jubileumsåret Finland 100 år inleds med ett öppet utvecklingsevenemang den 29 oktober. Resultatet av den diskussion som förs vid evenemanget kommer att utnyttjas i beredningen av den öppna utlysning av anslag som statsrådets kansli ordnar i december 2018. Forskningen finansieras ur anslaget för Finlands 100-årsjubileum.

Utvecklingsevenemang med fokus på forskningstemana kring jubileumsåret Finland 100 år!

Utvecklingsevenemang med fokus på forskningstemana kring jubileumsåret Finland 100 år!

Ett öppet utvecklingsevenemang med fokus på forskningstemana kring jubileumsåret Finland 100 år ordnades måndagen den 29 oktober 2018.

Läs mera

Bakgrundsmaterial

Bakgrundsmaterial

Slutrapporten om Finlands 100-årsjubileum projektet innehåller en preliminär utvärdering av jubileumsårets genomslag och arv.

Bakgrundsmaterial

Kontaktinformation

Risto Alatarvas, specialsakkunnig 
Statsrådets kansli, Strategiaosasto, Yhteiskuntapolitiikan suunnitteluyksikkö 0295160024  


Tiina-Kaisa Laakso-Liukkonen, tuotantopäällikkö 
Statsrådets kansli, Johto 0295160220  

Meny