Hoppa till innehåll

Forskningsprojekt om jubileumsåret Finland 100 år (2019–2021)

Det självständiga Finland fyllde 100 år den 6 december 2017. Vår generations viktigaste jubileum firades hela året under temat ”tillsammans” både i Finland och i över hundra andra länder på alla kontinenter. Sammanlagt 5 000 olika projekt anslöt sig till det öppna programmet och över 800 000 finländare och Finlandsvänner var med och skapade programmet. Organisationen för Finland 100 år vid statsrådets kansli svarade för planeringen och förverkligandet av jubileumsåret.

Det ställdes upp ambitiösa mål för det självständiga Finlands 100-årsjubileum. Syftet med jubileumsåret var att stärka känslan av samhörighet i det finska samhället. Det önskades också att jubileumsåret skulle ge Finlands internationella profil ett lyft. Avsikten var att fira jubileumsåret på ett engagerande sätt och att uppmuntra till nya handlingssätt.

Finlands 100-årsjubileum blev mycket mer omfångsrikt och mångsidigt än väntat. Konsument- och intressentundersökningar, intervjuer och enkätundersökningar under den rapporteringsfas som följde på jubileumsåret visar att de mål som ställdes upp har nåtts.

Ett forskningsprojekt om jubileumsårets arv inleds

Under den rapporteringsfas som följde på Finlands 100-årsjubileum lyftes forskningsmöjligheterna inom ämnet fram. En bedömning av jubileumsårets effekter och bestående arv förutsätter ytterligare forskning i tillägg till den första bedömning som gjordes i samband med slutrapporten om projektet. Det omfattande material som har samlats in ger goda möjligheter till detta.

Statsrådets kansli inleder ett forskningsprojekt där resultaten och effekterna av jubileumsåret utvärderas i mer omfattande grad och tas till vara. Forskningsprojektet genomförs 2019–2021.

Forskningsprojektet om jubileumsåret Finland 100 år inleddes med ett öppet utvecklingsevenemang den 29 oktober 2018. Resultatet av den diskussion som förs vid evenemanget kommer att utnyttjas i beredningen av den öppna utlysning av anslag som statsrådets kansli ordnar. Forskningen finansieras ur anslaget för Finlands 100-årsjubileum.

Forskningsprojekt 

Statsrådets kansli utlyser anslag för forskning som närmare utvärderar betydelsen, resultaten och effekterna av jubileumsåret Finland 100 år. Syftet är att säkerställa att jubileumsårets arv och lärdomar utnyttjas i samhällelig verksamhet också i fortsättningen. Ansökningstiden börjar den 31 januari 2019 och slutar den 1 april 2019 kl. 14.00. För att genomföra forskningen har det reserverats ett anslag på 200 000 euro.

Kontaktinformation

Risto Alatarvas, specialsakkunnig 
statsrådets kansli, Strategiaosasto, Yhteiskuntapolitiikan suunnitteluyksikkö 0295160024  


Tiina-Kaisa Laakso-Liukkonen, produktionschef 
statsrådets kansli, ledning 0295160220