Statsminister Marin ska diskutera med flera EU-ledare

19.10.2021 9.10
SRK
Statsminister Sanna Marin deltar i en videokonferens med Europeiska rådets ordförande och tre andra EU-länders ledare tisdagen den 19 oktober.

Förberedelser inför Europeiska rådet och rättsstatsdialog på dagordningen för EU-ministrarnas möte

18.10.2021 12.09
SRK
På dagordningen för allmänna rådets möte i Luxemburg den 19 oktober står förberedelserna inför Europeiska rådets oktobermöte, den årliga rättsstatsdialogen och konferensen om Europas framtid. Europaminister Tytti Tuppurainen representerar Finland vid mötet.

Utredning: De högre bränslepriserna inom trafiken ökar produktionskostnaderna i alla branscher, kostnadsändringen rätt måttlig för de flesta företag

18.10.2021 9.16
KM SRK
valtioneuvoston selvityksiä logo
Finland har förbundit sig att halvera utsläppen från trafiken och transporterna i hemlandet före 2030 jämfört med 2005. Åtgärderna för att uppnå målet har fastställts i statsrådets principbeslut om en färdplan för fossilfria transporter. Inom ramen för färdplanens konsekvensbedömning har man även bedömt vilka kostnader som skulle uppstå för olika branscher om bränslepriserna för vägtrafiken stiger.

Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet
Undersökning: Ojämlikheten bland barn bör minskas genom att begränsa marknadsföringen av ohälsosamma livsmedel

14.10.2021 8.02
SHM VN TEAS
chips
Foto: Heidi Uusitorppa (CC BY-NC-ND 2.0)
Det finns skillnaderna mellan de finländska barnfamiljernas köpbeteende när det gäller livsmedel. När barnfamiljer köper mat lägger de ungefär var fjärde euro på ohälsosamma livsmedel. De ohälsosamma livsmedlens andel av de totala matinköpen är större på landsbygden och i familjer med lägre utbildning och inkomstnivå. Marknadsföringen av ohälsosamma livsmedel till barn bör begränsas, särskilt för att minska de skillnader i livsmedelskonsumtionen som är kopplade till utbildning, inkomst, familjestorlek och bostadsområde, konstateras i en undersökning som publicerades den 14 oktober.

Se även

EU:s klimatpaket

EU:s klimatpaket

EU:s mål är att vara klimatneutralt senast 2050. I juli 2021 presenterade Europeiska kommissionen ett klimatpaket, det så kallade 55 %-paketet, som ska bidra till att målet för minskade utsläpp 2030 uppnås.

Finland och EU:s klimatpaket

Hederstitel

Hederstitel

En hederstitel är en offentlig hedersbetygelse som beviljas en medborgare för det arbete denne utfört till förmån för samhället. Det finns ungefär hundra hederstitlar. De högsta titlarna är statsråd och bergsråd.

Hederstitel

Rådet för bedömning av lagstiftningen

Rådet för bedömning av lagstiftningen

Oberoende och självständigt råd för bedömning av lagstiftningen ger utlåtanden om regeringens propositioner och om de konsekvensbedömningar som ingår i dem.

Rådet för bedömning av lagstiftningen

Statsrådets kansli

Statsrådets kansli

Statsrådets kansli

Statsrådets kansli är ett ministerium som under statsministerns ledning svarar för tillsynen över genomförandet av regeringsprogrammet och biträder statsministern vid ledningen av statsrådets verksamhet.

Information om statsrådets kansli

Ansvarsområden

Ansvarsområden

Kansliets verksamhet består av olika uppgifter som stöder statsministerns och regeringens verksamhet och beslutsfattande. Kansliet ansvarar till exempel för arrangemangen när det gäller republikens presidents och statsrådets beslutsfattande, utnämningarna av ministrarnas specialmedarbetare och översättningen av lagar, förordningar och andra författningstexter till nationalspråken.

Ansvarsområden

Minister

Sanna Marin
Sanna Marin
Statsminister
Tytti Tuppurainen
Tytti Tuppurainen
Europa- och ägarstyrningsminister