Förberedelser inför Europeiska rådets junimöte och rättsstatsfrågor på EU-ministrarnas agenda

29.5.2023 15.24
SRK
Rådskonstellationen allmänna rådet sammanträder i Bryssel tisdagen den 30 maj. Rådet kommer att inleda förberedelserna inför Europeiska rådets junimöte. Dessutom kommer rådet att hålla utfrågningar om respekten för EU:s värden i Ungern och läget för rättsstatsprincipen i Polen. Europa- och ägarstyrningsminister Tytti Tuppurainen företräder Finland vid mötet.

Hållbarhet beaktas i de statsägda bolagens strategier och ersättningssystem – biologisk mångfald och reglering medför nu mycket arbete

23.5.2023 11.23
statsrådets kansli
Avdelningen för ägarstyrning vid statsrådets kansli har i år samlat in mer omfattande och heltäckande uppgifter om hållbarheten i de statsägda bolagens verksamhet. Analysen omfattar bland annat hållbarhetsmål när det gäller ersättningar till ledningen, bolagsportföljens totala utsläpp samt klimatmål.

Ny upplaga av Ministerns handbok har publicerats

23.5.2023 10.42
SRK
En bild av Ministerns handbok
Statsrådets kansli har publicerat en reviderad upplaga av Ministerns handbok, som är ett omfattande informationspaket om statsrådets verksamhet. Handboken är avsedd som hjälp och stöd för ministrarna i den kommande regeringen och för deras medarbetare, men den innehåller mycket information om statsrådets verksamhet och praxis också för andra intresserade.

Undersökning: sociala företags sociala innovationer är en stor möjlighet inom serviceproduktion och offentlig upphandling

23.5.2023 8.52
ANM VN TEAS statsrådets kansli
Sociala företag och deras sociala innovationer bidrar med nya alternativ och finansieringsmekanismer vid lösning av samhälleliga problem. Detta är ett viktigt budskap särskilt till dem som fattar beslut om innovationspolitik och finansiering av innovationer samt till ansvariga för offentliga upphandlingar.

Se även

EU:s klimatpaket

EU:s klimatpaket

EU:s mål är att vara klimatneutralt senast 2050. I juli 2021 presenterade Europeiska kommissionen ett klimatpaket, det så kallade 55 %-paketet, som ska bidra till att målet för minskade utsläpp 2030 uppnås.

Finland och EU:s klimatpaket

Hederstitel

Hederstitel

En hederstitel är en offentlig hedersbetygelse som beviljas en medborgare för det arbete denne utfört till förmån för samhället. Det finns ungefär hundra hederstitlar. De högsta titlarna är statsråd och bergsråd.

Hederstitel

Rådet för bedömning av lagstiftningen

Rådet för bedömning av lagstiftningen

Oberoende och självständigt råd för bedömning av lagstiftningen ger utlåtanden om regeringens propositioner och om de konsekvensbedömningar som ingår i dem.

Rådet för bedömning av lagstiftningen

Statsrådets kansli

Statsrådets kansli

Statsrådets kansli

Statsrådets kansli är ett ministerium som under statsministerns ledning svarar för tillsynen över genomförandet av regeringsprogrammet och biträder statsministern vid ledningen av statsrådets verksamhet.

Information om statsrådets kansli

Ansvarsområden

Ansvarsområden

Kansliets verksamhet består av olika uppgifter som stöder statsministerns och regeringens verksamhet och beslutsfattande. Kansliet ansvarar till exempel för arrangemangen när det gäller republikens presidents och statsrådets beslutsfattande, utnämningarna av ministrarnas specialmedarbetare och översättningen av lagar, förordningar och andra författningstexter till nationalspråken.

Ansvarsområden

Minister

Sanna Marin
Sanna Marin
Statsminister
Tytti Tuppurainen
Tytti Tuppurainen
Europa- och ägar­styrnings­minister