Roosa Pöyhönen blir minister Tuppurainens specialmedarbetare

11.8.2022 11.01
SRK
Europa- och ägarstyrningsminister Tytti Tuppurainen har utsett Roosa Pöyhönen till sin specialmedarbetare med ansvar för kommunikation från och med den 11 augusti 2022. Samtidigt övergår tidigare specialmedarbetaren med ansvar för kommunikation Emilia Tervonen till uppdraget som minister Tuppurainens specialmedarbetare i EU-ärenden.

Saara Pokki blir statsministerns specialmedarbetare i EU-ärenden

11.8.2022 10.56
SRK
Statsminister Sanna Marin har utsett Saara Pokki till sin specialmedarbetare i EU-ärenden från och med den 12 augusti 2022.

Statsminister Marin reser till Norge för nordiskt statsministermöte

9.8.2022 11.09
SRK
Pääministeri Marin.
Statsminister Sanna Marin deltar i de nordiska statsministrarnas traditionella sommarmöte måndagen den 15 augusti. Årets informella statsministermöte ordnas i Oslo. De nordiska statsministrarna samlas också till ett gemensamt möte med Tysklands förbundskansler Olaf Scholz samma dag. Dessutom har statsminister Marin ett enskilt möte med Norges statsminister Jonas Gahr Støre.

Undersökning: Tjänsterna och förmånerna för arbetslösa beaktar inte tillräckligt människornas olika situationer

22.6.2022 11.08
SHM SRK VN TEAS
Det finländska sociala trygghetssystemet är omfattande ur ett europeiskt perspektiv och uppmuntrar till sysselsättning. Utmaningen med systemet är att samordna förmånerna och tjänsterna så att de erbjuder meningsfulla och rättidiga servicestigar för alla arbetslösa.

Se även

EU:s klimatpaket

EU:s klimatpaket

EU:s mål är att vara klimatneutralt senast 2050. I juli 2021 presenterade Europeiska kommissionen ett klimatpaket, det så kallade 55 %-paketet, som ska bidra till att målet för minskade utsläpp 2030 uppnås.

Finland och EU:s klimatpaket

Hederstitel

Hederstitel

En hederstitel är en offentlig hedersbetygelse som beviljas en medborgare för det arbete denne utfört till förmån för samhället. Det finns ungefär hundra hederstitlar. De högsta titlarna är statsråd och bergsråd.

Hederstitel

Rådet för bedömning av lagstiftningen

Rådet för bedömning av lagstiftningen

Oberoende och självständigt råd för bedömning av lagstiftningen ger utlåtanden om regeringens propositioner och om de konsekvensbedömningar som ingår i dem.

Rådet för bedömning av lagstiftningen

Statsrådets kansli

Statsrådets kansli

Statsrådets kansli

Statsrådets kansli är ett ministerium som under statsministerns ledning svarar för tillsynen över genomförandet av regeringsprogrammet och biträder statsministern vid ledningen av statsrådets verksamhet.

Information om statsrådets kansli

Ansvarsområden

Ansvarsområden

Kansliets verksamhet består av olika uppgifter som stöder statsministerns och regeringens verksamhet och beslutsfattande. Kansliet ansvarar till exempel för arrangemangen när det gäller republikens presidents och statsrådets beslutsfattande, utnämningarna av ministrarnas specialmedarbetare och översättningen av lagar, förordningar och andra författningstexter till nationalspråken.

Ansvarsområden

Minister

Sanna Marin
Sanna Marin
Statsminister
Tytti Tuppurainen
Tytti Tuppurainen
Europa- och ägarstyrningsminister