Toppmöten i Prag på agendan i EU-ministerutskottet

5.10.2022 11.01
SRK
Finlands flagga och EU-flaggan sida vid sida
EU-ministerutskottet sammanträdde onsdagen den 5 oktober och fastställde Finlands ståndpunkter inför toppmöten som hålls i Prag senare i veckan, det vill säga mötet i den europeiska politiska gemenskapen torsdagen den 6 oktober och Europeiska rådets informella möte fredagen den 7 oktober.

Statsminister Marin deltar i toppmöten i Prag

4.10.2022 15.19
SRK
Torsdagen den 6 och fredagen den 7 oktober deltar statsminister Sanna Marin i två toppmöten som hålls i Prag i Tjeckien, som innehar ordförandeskapet i Europeiska unionens råd. På torsdagen ordnas för första gången ett möte i den europeiska politiska gemenskapen, och på fredagen ett informellt möte mellan Europeiska rådets medlemmar.

Statsminister Marin ska diskutera med flera EU-ledare

4.10.2022 9.29
SRK
Statsminister Sanna Marin deltar i en videokonferens med Europeiska rådets ordförande och tre andra EU-länders ledare tisdagen den 4 oktober.

Utvärdering: Den strategiska forskningen uppfyller i huvudsak de mål som ställts upp för den

27.9.2022 12.14
VN TEAS statsrådets kansli
Finansieringsinstrumentet för strategisk forskning har erbjudit mångsidiga möjligheter att organisera forskning inriktad på att utveckla samhällspolitik och -funktioner samt lösa betydande samhällsutmaningar. Detta konstateras i den utvärdering som publicerades den 27 september för att fastställa om målen som ställts upp för den strategiska forskningen har uppfyllts. I utvärderingen låg fokus på att se över perioden mellan 2014 och 2020.

Se även

EU:s klimatpaket

EU:s klimatpaket

EU:s mål är att vara klimatneutralt senast 2050. I juli 2021 presenterade Europeiska kommissionen ett klimatpaket, det så kallade 55 %-paketet, som ska bidra till att målet för minskade utsläpp 2030 uppnås.

Finland och EU:s klimatpaket

Hederstitel

Hederstitel

En hederstitel är en offentlig hedersbetygelse som beviljas en medborgare för det arbete denne utfört till förmån för samhället. Det finns ungefär hundra hederstitlar. De högsta titlarna är statsråd och bergsråd.

Hederstitel

Rådet för bedömning av lagstiftningen

Rådet för bedömning av lagstiftningen

Oberoende och självständigt råd för bedömning av lagstiftningen ger utlåtanden om regeringens propositioner och om de konsekvensbedömningar som ingår i dem.

Rådet för bedömning av lagstiftningen

Statsrådets kansli

Statsrådets kansli

Statsrådets kansli

Statsrådets kansli är ett ministerium som under statsministerns ledning svarar för tillsynen över genomförandet av regeringsprogrammet och biträder statsministern vid ledningen av statsrådets verksamhet.

Information om statsrådets kansli

Ansvarsområden

Ansvarsområden

Kansliets verksamhet består av olika uppgifter som stöder statsministerns och regeringens verksamhet och beslutsfattande. Kansliet ansvarar till exempel för arrangemangen när det gäller republikens presidents och statsrådets beslutsfattande, utnämningarna av ministrarnas specialmedarbetare och översättningen av lagar, förordningar och andra författningstexter till nationalspråken.

Ansvarsområden

Minister

Sanna Marin
Sanna Marin
Statsminister
Tytti Tuppurainen
Tytti Tuppurainen
Europa- och ägarstyrningsminister