Utvärdering: Klimatfonden Ab:s verksamhet har inletts framgångsrikt

31.1.2023 13.53
ANM SRK
Inledningsfasen för Klimatfonden Ab, som gör investeringar inom klimat och digitalisering, har lyckats väl. Bolaget har etablerat sig på finansmarknaden på ett ändamålsenligt sätt, och de investeringsbeslut och projektflöde som fattats ligger i linje med bolagets särskilda uppgift och mål. Klimatfonden har en klart definierad och motiverad särskild roll med specialuppgift som är åtskild från andra statliga finansieringsbolag.

Statsminister Marin träffar Sveriges statsminister i Stockholm

30.1.2023 7.09
SRK
Pääministeri Sanna Marin
Statsminister Sanna Marin träffar Sveriges statsminister Ulf Kristersson i Stockholm den 2 februari. Statsministrarna ska diskutera den europeiska ekonomin och Europas konkurrenskraft, andra aktuella EU-frågor och det säkerhetspolitiska läget.

Medborgarpulsen: Höjda elpriser har orsakat en fjärdedel av hushållen ekonomiska svårigheter

27.1.2023 11.39
SRK
Elprishöjningarna har inneburit ekonomiska svårigheter för vart fjärde finländskt hushåll, framgår det av den Medborgarpulsen-enkät som genomfördes på uppdrag av statsrådets kansli i januari. De ekonomiska svårigheterna har drabbat främst låginkomsthushåll och eluppvärmda hushåll.

Översikt: Multilokalitet verkar inte belasta den kommunala ekonomin i Finland

27.1.2023 15.33
FM VN TEAS statsrådets kansli
En undersökning baserad på konsekvensbedömning visade att multilokalitet inte har några betydande konsekvenser för den kommunala ekonomin. Enligt kommundirektörernas bedömning har multilokalitet huvudsakligen en positiv eller neutral inverkan på den kommunala ekonomin. I allmänhet upplever kommundirektörerna också att multilokalitet inte är ett hot utan en möjlighet med tanke på den kommunala ekonomin. Detta konstateras i ett diskussionsunderlag som tagits fram inom ramen för statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet och som publicerades den 27 januari.

Se även

EU:s klimatpaket

EU:s klimatpaket

EU:s mål är att vara klimatneutralt senast 2050. I juli 2021 presenterade Europeiska kommissionen ett klimatpaket, det så kallade 55 %-paketet, som ska bidra till att målet för minskade utsläpp 2030 uppnås.

Finland och EU:s klimatpaket

Hederstitel

Hederstitel

En hederstitel är en offentlig hedersbetygelse som beviljas en medborgare för det arbete denne utfört till förmån för samhället. Det finns ungefär hundra hederstitlar. De högsta titlarna är statsråd och bergsråd.

Hederstitel

Rådet för bedömning av lagstiftningen

Rådet för bedömning av lagstiftningen

Oberoende och självständigt råd för bedömning av lagstiftningen ger utlåtanden om regeringens propositioner och om de konsekvensbedömningar som ingår i dem.

Rådet för bedömning av lagstiftningen

Statsrådets kansli

Statsrådets kansli

Statsrådets kansli

Statsrådets kansli är ett ministerium som under statsministerns ledning svarar för tillsynen över genomförandet av regeringsprogrammet och biträder statsministern vid ledningen av statsrådets verksamhet.

Information om statsrådets kansli

Ansvarsområden

Ansvarsområden

Kansliets verksamhet består av olika uppgifter som stöder statsministerns och regeringens verksamhet och beslutsfattande. Kansliet ansvarar till exempel för arrangemangen när det gäller republikens presidents och statsrådets beslutsfattande, utnämningarna av ministrarnas specialmedarbetare och översättningen av lagar, förordningar och andra författningstexter till nationalspråken.

Ansvarsområden

Minister

Sanna Marin
Sanna Marin
Statsminister
Tytti Tuppurainen
Tytti Tuppurainen
Europa- och ägarstyrningsminister