Statsminister Orpo framhöll vikten av säkerhet i utvecklingen av EU

12.4.2024 10.07
SRK
I foto statsminister Petteri Orpo, Europeiska rådets ordförande Charles Michel och Polens premiärminister Donald Tusk
Foto: EU rådet
Statsminister Petteri Orpo deltog torsdagen den 11 april i en diskussion mellan EU-ledare om Europeiska unionens kommande strategiska agenda. I middagsmötet i Warszawa deltog förutom statsminister Orpo också Estlands, Greklands, Irlands, Luxemburgs, Polens och Spaniens premiärministrar.

Statsrådets kansli tar i bruk en ny videotjänst

11.4.2024 10.48
SRK
I fortsättningen kan du följa regeringens presskonferenser i direktsändning och se inspelningar av dem efteråt i statsrådets nya videotjänst på adressen video.valtioneuvosto.fi.

Den parlamentariska uppföljningsgruppen för forskning, utveckling och innovationer behandlade läget i beredningen av den fleråriga FoU-finansieringsplanen

10.4.2024 11.50
SRK
Den parlamentariska uppföljningsgruppen för forskning, utveckling och innovationer (FoUI) samlades till sitt första möte den 9 april. Uppföljningsgruppen diskuterade sitt kommande arbete och beredningen av den fleråriga planen för användning av forsknings- och utvecklingsfinansiering. Gruppen framhöll både vikten av långsiktig och förutsägbar FoU-finansiering och vikten av att förbättra uppföljningen av finansieringens genomslag.

Undersökning: Stor ägarkoncentration inom nyhetsmedierna i Finland

25.3.2024 11.00
KM SRK VN TEAS
Statsrådet har publicerat en forskningsrapport som granskar ägarkoncentrationen inom nyhetsmedierna i Finland. Undersökningen har genomförts i samarbete mellan Tammerfors och Åbo universitet. Enligt undersökningen är nyhetsmedierna i Finland koncentrerade. Mediebranschernas koncentrationsgrad varierar och de har utvecklats på olika sätt.

Se även

Finlands EU-politik

Finlands EU-politik

Den grundläggande riktlinjen för Finlands EU-politik är att utveckla Europeiska unionen och stärka tillväxten, stabiliteten och säkerheten i Europa. Finland är en aktiv, pragmatisk och lösningsinriktad medlemsstat.

Finlands EU-politik

Hederstitel

Hederstitel

En hederstitel är en offentlig hedersbetygelse som beviljas en medborgare för det arbete denne utfört till förmån för samhället. Det finns ungefär hundra hederstitlar. De högsta titlarna är statsråd och bergsråd.

Hederstitel

Rådet för bedömning av lagstiftningen

Rådet för bedömning av lagstiftningen

Oberoende och självständigt råd för bedömning av lagstiftningen ger utlåtanden om regeringens propositioner och om de konsekvensbedömningar som ingår i dem.

Rådet för bedömning av lagstiftningen

Statsrådets kansli

Ministeriet

Ministeriet

Statsrådets kansli är ett ministerium som under statsministerns ledning svarar för tillsynen över genomförandet av regeringsprogrammet och biträder statsministern vid ledningen av statsrådets verksamhet.

Information om statsrådets kansli

Ansvarsområden

Ansvarsområden

Kansliets verksamhet består av olika uppgifter som stöder statsministerns och regeringens verksamhet och beslutsfattande. Kansliet ansvarar till exempel för arrangemangen när det gäller republikens presidents och statsrådets beslutsfattande, utnämningarna av ministrarnas specialmedarbetare och översättningen av lagar, förordningar och andra författningstexter till nationalspråken.

Ansvarsområden