Ministerarbetsgruppen för samordning av coronaåtgärder föreslår åtgärder för att förhindra att epidemiläget förvärras

7.1.2022 22.54
ANM FM IM JM SHM SRK UKM
Yleiskuva koronaministeriryhmän kokouksesta Säätytalolta
Vid sitt första möte fredagen den 7 januari fick ministerarbetsgruppen för samordning av coronaåtgärder en översikt över smittläget, omikronvariantens spridning, belastningen på hälso- och sjukvården och hälso- och sjukvårdens bärkraft. Ministerarbetsgruppen fick också en översikt över hur vaccinationerna framskrider.

Europaminister Tuppurainen diskuterar med sin tyska kollega

5.1.2022 9.03
SRK
Europaminister Tytti Tuppurainen diskuterar med Tysklands nya Europaminister Anna Lührmann onsdagen den 5 januari. På grund av coronapandemiläget håller ministrarna ett videomöte.

Statsminister Sanna Marins nyårshälsning 31.12.2021

31.12.2021 3.00
SRK
I bilden står statsminister Sanna Marin ute och ler.
Det andra coronaåret har skiftat mellan ljus och mörker. För ett år sedan kom vi igång med coronavaccinationerna, och de har gett oss skydd och trygghet. Men viruset är oförutsägbart, och pandemin är tyvärr ännu inte över.

Anslag för utrednings- och forskningsverksamhet kan nu sökas

14.1.2022 10.13
SRK VN TEAS
Statsrådets kansli utlyste den 14 januari ett anslag på 200 000 euro för statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet. Anslag kan sökas för ett projekt som utreder möjligheterna att införa konsumtionsbeskattning som baserar sig på livscykelutsläpp. Ansökningstiden går ut den 11 februari 2022 kl. 16.

Se även

EU:s klimatpaket

EU:s klimatpaket

EU:s mål är att vara klimatneutralt senast 2050. I juli 2021 presenterade Europeiska kommissionen ett klimatpaket, det så kallade 55 %-paketet, som ska bidra till att målet för minskade utsläpp 2030 uppnås.

Finland och EU:s klimatpaket

Hederstitel

Hederstitel

En hederstitel är en offentlig hedersbetygelse som beviljas en medborgare för det arbete denne utfört till förmån för samhället. Det finns ungefär hundra hederstitlar. De högsta titlarna är statsråd och bergsråd.

Hederstitel

Rådet för bedömning av lagstiftningen

Rådet för bedömning av lagstiftningen

Oberoende och självständigt råd för bedömning av lagstiftningen ger utlåtanden om regeringens propositioner och om de konsekvensbedömningar som ingår i dem.

Rådet för bedömning av lagstiftningen

Statsrådets kansli

Statsrådets kansli

Statsrådets kansli

Statsrådets kansli är ett ministerium som under statsministerns ledning svarar för tillsynen över genomförandet av regeringsprogrammet och biträder statsministern vid ledningen av statsrådets verksamhet.

Information om statsrådets kansli

Ansvarsområden

Ansvarsområden

Kansliets verksamhet består av olika uppgifter som stöder statsministerns och regeringens verksamhet och beslutsfattande. Kansliet ansvarar till exempel för arrangemangen när det gäller republikens presidents och statsrådets beslutsfattande, utnämningarna av ministrarnas specialmedarbetare och översättningen av lagar, förordningar och andra författningstexter till nationalspråken.

Ansvarsområden

Minister

Sanna Marin
Sanna Marin
Statsminister
Tytti Tuppurainen
Tytti Tuppurainen
Europa- och ägarstyrningsminister