Minister Tuppurainen träffar Sloveniens statssekreterare för EU-ärenden Štucin i Helsingfors

7.12.2022 13.11
SRK
På bilden Europa- och ägarstyrningsminister Tytti Tuppurainen och Sloveniens statssekreterare för EU-ärenden Marko Štucin
Europa- och ägarstyrningsminister Tytti Tuppurainen och Sloveniens statssekreterare för EU-ärenden Marko Štucin träffas i Helsingfors torsdagen den 8 december.

Statsminister Marin på toppmöte: EU:s och västra Balkans enighet är viktigare än någonsin

6.12.2022 16.59
SRK
Bild: Media and Information Agency, Albania
Statsminister Sanna Marin deltog i ett toppmöte mellan EU och länderna på västra Balkan i Tirana i Albanien.

Statsminister Marin träffade Australiens premiärminister Albanese

2.12.2022 7.29
SRK
Pääministerit Marin ja Albanese seisovat vierekkäin, taka-alalla Sydneyn oopperatalo
Statsminister Sanna Marin träffade Australiens premiärminister Anthony Albanese i Sydney fredagen den 2 december.

Utredning: Naturvården i ekonomiskogar kan effektiviseras ytterligare

28.11.2022 9.03
JSM MM VN TEAS
Enligt en utredning som gjorts för statsrådet förutsätter effektivare naturvård i ekonomiskogar att naturvården beaktas inom skogsbranschens hela verksamhetsfält: lagstiftningen, anvisningarna, incitamenten och styrningen av skogsägare. Detta förutsätter tillräckliga tids-, penning- och personresurser. Det behövs också indikatorer för bedömning av naturvårdens effekter.

Se även

EU:s klimatpaket

EU:s klimatpaket

EU:s mål är att vara klimatneutralt senast 2050. I juli 2021 presenterade Europeiska kommissionen ett klimatpaket, det så kallade 55 %-paketet, som ska bidra till att målet för minskade utsläpp 2030 uppnås.

Finland och EU:s klimatpaket

Hederstitel

Hederstitel

En hederstitel är en offentlig hedersbetygelse som beviljas en medborgare för det arbete denne utfört till förmån för samhället. Det finns ungefär hundra hederstitlar. De högsta titlarna är statsråd och bergsråd.

Hederstitel

Rådet för bedömning av lagstiftningen

Rådet för bedömning av lagstiftningen

Oberoende och självständigt råd för bedömning av lagstiftningen ger utlåtanden om regeringens propositioner och om de konsekvensbedömningar som ingår i dem.

Rådet för bedömning av lagstiftningen

Statsrådets kansli

Statsrådets kansli

Statsrådets kansli

Statsrådets kansli är ett ministerium som under statsministerns ledning svarar för tillsynen över genomförandet av regeringsprogrammet och biträder statsministern vid ledningen av statsrådets verksamhet.

Information om statsrådets kansli

Ansvarsområden

Ansvarsområden

Kansliets verksamhet består av olika uppgifter som stöder statsministerns och regeringens verksamhet och beslutsfattande. Kansliet ansvarar till exempel för arrangemangen när det gäller republikens presidents och statsrådets beslutsfattande, utnämningarna av ministrarnas specialmedarbetare och översättningen av lagar, förordningar och andra författningstexter till nationalspråken.

Ansvarsområden

Minister

Sanna Marin
Sanna Marin
Statsminister
Tytti Tuppurainen
Tytti Tuppurainen
Europa- och ägarstyrningsminister