Rådet för bedömning av lagstiftningen: Ministerierna måste rikta tillräckligt med resurser till lagberedningen

27.3.2023 12.20
SRK
Rådet för bedömning av lagstiftningen har utarbetat en översikt över kvaliteten på lagberedningen och på konsekvensbedömningarna av lagförslag 2022. Årsöversikten innehåller även iakttagelser om lagberedningen under Antti Rinnes och Sanna Marins regeringar.

Finland lade vid eurotoppmötet särskild vikt vid fullbordandet av bankunionen, som bidragit till banksektorns hållbarhet

24.3.2023 14.36
SRK
Statsminister Marin promenerar i Europa byggnaden, blå vägg på bakom
Bild: EU rådet
Statsminister Sanna Marin företrädde Finland vid eurotoppmötet i Bryssel den 24 mars. Teman för mötet var det ekonomiska läget och samordningen av den ekonomiska politiken. Även läget inom banksektorn diskuterades.

Statsminister Marin i Europeiska rådet: Ukraina kämpar för den regelbaserade internationella ordningen

23.3.2023 22.55
SRK
Statsminister Marin talar till media i Europeiska rådet
Bild: EU rådet
Europeiska rådet sammanträdde den 23 mars för att diskutera bland annat EU-ländernas stöd till Ukraina och de globala konsekvenserna av kriget. I denna diskussion deltog också Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj via videolänk och FN:s generalsekreterare António Guterres. Dagens andra huvudtema var åtgärder för att stärka Europas konkurrenskraft på lång sikt.

Utredning: Det lönar sig att på förhand granska beslutens konsekvenser för psykisk hälsa

31.3.2023 9.14
SHM VN TEAS statsrådets kansli
Enligt utredningen som publicerats den 31 mars bör kommunerna och välfärdsområdena redan på förhand bedöma konsekvenserna av sina beslut för invånarnas psykiska hälsa. Detta arbete får stöd av den konkreta verksamhetsmodell som Institutet för hälsa och välfärd, MIELI Psykisk Hälsa Finland rf, Centralförbundet för Mental Hälsa och Föreningen för förebyggande rusmedelsarbete EHYT rf har skapat i projektet för statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet.

Se även

EU:s klimatpaket

EU:s klimatpaket

EU:s mål är att vara klimatneutralt senast 2050. I juli 2021 presenterade Europeiska kommissionen ett klimatpaket, det så kallade 55 %-paketet, som ska bidra till att målet för minskade utsläpp 2030 uppnås.

Finland och EU:s klimatpaket

Hederstitel

Hederstitel

En hederstitel är en offentlig hedersbetygelse som beviljas en medborgare för det arbete denne utfört till förmån för samhället. Det finns ungefär hundra hederstitlar. De högsta titlarna är statsråd och bergsråd.

Hederstitel

Rådet för bedömning av lagstiftningen

Rådet för bedömning av lagstiftningen

Oberoende och självständigt råd för bedömning av lagstiftningen ger utlåtanden om regeringens propositioner och om de konsekvensbedömningar som ingår i dem.

Rådet för bedömning av lagstiftningen

Statsrådets kansli

Statsrådets kansli

Statsrådets kansli

Statsrådets kansli är ett ministerium som under statsministerns ledning svarar för tillsynen över genomförandet av regeringsprogrammet och biträder statsministern vid ledningen av statsrådets verksamhet.

Information om statsrådets kansli

Ansvarsområden

Ansvarsområden

Kansliets verksamhet består av olika uppgifter som stöder statsministerns och regeringens verksamhet och beslutsfattande. Kansliet ansvarar till exempel för arrangemangen när det gäller republikens presidents och statsrådets beslutsfattande, utnämningarna av ministrarnas specialmedarbetare och översättningen av lagar, förordningar och andra författningstexter till nationalspråken.

Ansvarsområden

Minister

Sanna Marin
Sanna Marin
Statsminister
Tytti Tuppurainen
Tytti Tuppurainen
Europa- och ägar­styrnings­minister