Se även

Det internationella jämställdhetspriset

Det internationella jämställdhetspriset

Det internationella jämställdhetspriset som inrättats av Finlands regering delas ut nästa gång hösten 2019. Nu kan du lämna in ditt förslag till följande pristagare!

genderequalityprize.fi/sv

 

Råd för bedömning av lagstiftningen

Råd för bedömning av lagstiftningen

Oberoende och självständigt råd för bedömning av lagstiftningen ger utlåtanden om regeringens propositioner och om de konsekvensbedömningar som ingår i dem.

vnk.fi/radet-for-bedomning-av-lagstiftningen

Statsrådet

Statsrådet

I Finland finns 12 ministerier. Statsrådets kansli, som leds av statsministern, samordnar och stöder statsrådets verksamhet.

statsrådet.fi

Ministeriet

Statsrådets kansli

Statsrådets kansli

Statsrådets kansli är ett ministerium som under statsministerns ledning svarar för tillsynen över genomförandet av regeringsprogrammet och biträder statsministern vid ledningen av statsrådets verksamhet.

Information om statsrådets kansli

Ansvarsområden

Ansvarsområden

Kansliets verksamhet består av olika uppgifter som stöder statsministerns och regeringens verksamhet och beslutsfattande. Kansliet ansvarar till exempel för arrangemangen när det gäller republikens presidents och statsrådets beslutsfattande, utnämningarna av ministrarnas specialmedarbetare och översättningen av lagar, förordningar och andra författningstexter till nationalspråken.

Ansvarsområden

Ministrarna

Juha Sipilä
Juha Sipilä
Statsminister
Anu Vehviläinen
Anu Vehviläinen
Kommun- och reformminister
Sampo Terho
Sampo Terho
Europa-, kultur- och idrottsminister
Mika Lintilä
Mika Lintilä
Näringsminister