Statsminister Marin träffade Italiens premiärminister Draghi i Rom

18.5.2022 16.30
SRK
Statsminister Marin och Italiens premiärminister Mario Draghi står framför Finlands, EU:s ach Italiens flaggor
Statsminister Sanna Marin träffade Italiens premiärminister Mario Draghi i Rom i dag, onsdagen den 18 maj. Deras huvudsakliga samtalsämnen var Rysslands anfallskrig mot Ukraina och det förändrade säkerhetsläget i Europa till följd av kriget.

Finland anmäler intresse för att ansluta sig till Nato

17.5.2022 18.30
SRK UM
Finland anmäler sitt intresse för att ansluta sig och inleda anslutningssamtal genom ett brev som undertecknas av utrikesministern.
Tisdagen den 17 maj 2022 beslutade republikens president på framställning av statsrådet att Finland meddelar Nordatlantiska fördragsorganisationen (Nato) att Finland är intresserat av att föra samtal om att ansluta sig till Nato. Samtidigt tillsatte presidenten en delegation för de samtal som ska föras med Nato och dess medlemsstater om anslutningen.

Statsminister Marin reser till Rom

16.5.2022 15.15
SRK
Statsminister Sanna Marin träffar Italiens premiärminister Mario Draghi i Rom onsdagen den 18 maj.

Undersökning: Ankarverksamheten kan minska återfallsbrottslighet bland unga

20.5.2022 8.30
IM SRK VN TEAS
En ny undersökning utvärderar vilka effekter den multiprofessionella ankarverksamheten har haft och hur verksamheten har genomförts i fråga om att förebygga att ungdomar begår brott. Motsvarande undersökningar har inte gjorts tidigare. Enligt undersökningen löpte de unga som deltog i ankarverksamheten jämfört med referensgruppen en lägre risk att begå nya brott inom ett år från det föregående brottet.

Se även

EU:s klimatpaket

EU:s klimatpaket

EU:s mål är att vara klimatneutralt senast 2050. I juli 2021 presenterade Europeiska kommissionen ett klimatpaket, det så kallade 55 %-paketet, som ska bidra till att målet för minskade utsläpp 2030 uppnås.

Finland och EU:s klimatpaket

Hederstitel

Hederstitel

En hederstitel är en offentlig hedersbetygelse som beviljas en medborgare för det arbete denne utfört till förmån för samhället. Det finns ungefär hundra hederstitlar. De högsta titlarna är statsråd och bergsråd.

Hederstitel

Rådet för bedömning av lagstiftningen

Rådet för bedömning av lagstiftningen

Oberoende och självständigt råd för bedömning av lagstiftningen ger utlåtanden om regeringens propositioner och om de konsekvensbedömningar som ingår i dem.

Rådet för bedömning av lagstiftningen

Statsrådets kansli

Statsrådets kansli

Statsrådets kansli

Statsrådets kansli är ett ministerium som under statsministerns ledning svarar för tillsynen över genomförandet av regeringsprogrammet och biträder statsministern vid ledningen av statsrådets verksamhet.

Information om statsrådets kansli

Ansvarsområden

Ansvarsområden

Kansliets verksamhet består av olika uppgifter som stöder statsministerns och regeringens verksamhet och beslutsfattande. Kansliet ansvarar till exempel för arrangemangen när det gäller republikens presidents och statsrådets beslutsfattande, utnämningarna av ministrarnas specialmedarbetare och översättningen av lagar, förordningar och andra författningstexter till nationalspråken.

Ansvarsområden

Minister

Sanna Marin
Sanna Marin
Statsminister
Tytti Tuppurainen
Tytti Tuppurainen
Europa- och ägarstyrningsminister