Estlands premiärminister Kallas besöker Finland

25.9.2023 11.56
SRK
I foto statsminister Petteri Orpo och Estlands premiärminister Katja Kallas.
Estlands premiärminister Kaja Kallas besöker Finland fredagen den 29 september på inbjudan av statsminister Petteri Orpo. Premiärminister Kallas ska också träffa republikens president Sauli Niinistö i Helsingfors.

Årsdagen för hållbar utveckling firas den 25 september

25.9.2023 9.42
Hållbar utveckling SRK
Pääministeri Orpo ja kestävän kehityksen SDG-lippu
Den 25 september 2023 har det gått exakt åtta år sedan FN:s medlemsländer enades om Agenda 2030 för hållbar utveckling. Statsrådet flaggar på Senatstorget och invid Sjöekipaget måndagen den 25 september med anledning av årsdagen för FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Medborgarpulsen: Upplevelsen av rättvisa i samhället och förtroendet för flera institutioner har minskat

22.9.2023 14.25
SRK
Enligt den senaste Medborgarpulsen-enkäten ligger upplevelsen av rättvisa i samhället lägre än någonsin sedan våren 2020, då den första enkäten genomfördes. Nu anser 64 procent av respondenterna att samhället är åtminstone ganska rättvist, medan i juni var 75 procent av den åsikten.

Utredning: De digitala tjänsterna inom social- och hälsovården måste bli mer effektiva genom nationell styrning

20.9.2023 9.13
SHM VN TEAS statsrådets kansli
Enligt en utredning gjord på uppdrag av statsrådet bör styrningen av de digitala tjänsterna inom social- och hälsovården utökas för att göra tjänsterna mer effektiva. Dessutom behöver effektiviteten hos de digitala tjänsterna undersökas ytterligare. Resultaten av utredningen publicerades i slutrapporten för projektet Digitaalisten palvelujen vaikutukset sosiaali- ja terveydenhuollossa (de digitala tjänsternas effekter inom social- och hälsovården).

Se även

Finlands EU-politik

Finlands EU-politik

Den grundläggande riktlinjen för Finlands EU-politik är att utveckla Europeiska unionen och stärka tillväxten, stabiliteten och säkerheten i Europa. Finland är en aktiv, pragmatisk och lösningsinriktad medlemsstat.

Finlands EU-politik

Hederstitel

Hederstitel

En hederstitel är en offentlig hedersbetygelse som beviljas en medborgare för det arbete denne utfört till förmån för samhället. Det finns ungefär hundra hederstitlar. De högsta titlarna är statsråd och bergsråd.

Hederstitel

Rådet för bedömning av lagstiftningen

Rådet för bedömning av lagstiftningen

Oberoende och självständigt råd för bedömning av lagstiftningen ger utlåtanden om regeringens propositioner och om de konsekvensbedömningar som ingår i dem.

Rådet för bedömning av lagstiftningen

Statsrådets kansli

Ministeriet

Ministeriet

Statsrådets kansli är ett ministerium som under statsministerns ledning svarar för tillsynen över genomförandet av regeringsprogrammet och biträder statsministern vid ledningen av statsrådets verksamhet.

Information om statsrådets kansli

Ansvarsområden

Ansvarsområden

Kansliets verksamhet består av olika uppgifter som stöder statsministerns och regeringens verksamhet och beslutsfattande. Kansliet ansvarar till exempel för arrangemangen när det gäller republikens presidents och statsrådets beslutsfattande, utnämningarna av ministrarnas specialmedarbetare och översättningen av lagar, förordningar och andra författningstexter till nationalspråken.

Ansvarsområden