FI SV EN

Förvaltningsområde och specialuppgifter

Statsrådets kansli är ett av 12 ministerier. Kansliet ansvarar för sådana samhällspolitiska planeringsuppgifter som inte ingår i de andra ministeriernas ordinarie ansvarsområden.

Kansliets verksamhet består i att fungera som en stödfunktion för statsministerns och statsrådets verksamhet och beslutsfattande, samt av att tillhandahålla tjänster till allmänheten och myndigheter.

Kansliet administrerar även olika tväradministrativa projekt och specialprojekt inom och mellan olika myndigheter, samt olika permanenta och tillfälliga organ.