Evenemangen Kohti seuraavaa sataa

Evenemangen Kohti seuraavaa sataa

Evenemangen med temat Kohti seuraavaa sataa (Med sikte på följande hundra år) utgör ett led i statsrådets gemensamma framtidsarbete. Behållningen av evenemangen utnyttjas i regeringens framtidsredogörelse, i statsrådets och ministeriernas framtidsarbete och i beredningen av Finlands EU-politik. En del av materialet är tillgängligt bara på finska.

Evenemangen Kohti seuraavaa sataa

Kontaktinformation

Kaisa Oksanen, specialsakkunnig 
Statsrådets kansli, Politiikka-analyysiyksikkö 0295160430   förnamn.efternamn@vnk.fi