Framsyns- och framtidsarbete

Klimatförändringar, befolkningens stigande medelålder och den tekniska utvecklingen förändrar vår omvärld. Också många andra samhälleliga, tekniska, ekonomiska, miljömässiga och politiska förändringar har en inverkan. Statsrådets framsyns- och framtidsarbete syftar till att skapa en gemensam syn på förändringarna till stöd för beslutsfattandet.

Vi vet inte exakt hur framtiden kommer att utvecklas. Framsynsarbete går ut på att gestalta alternativa framtida utvecklingsförlopp och de möjligheter och utmaningar som dessa för med sig. Detta görs i syfte att utveckla beredskapen inför framtiden. Framsynsarbete innebär inte att man förutspår framtiden eller tar fram prognoser.

De viktigaste principerna för statsrådets framsyns- och framtidsarbete är medskapande, samarbete och ett omfattande engagemang.


Aktuellt

Yrkesbarometern ses över – ett ännu större informationspaket om den närmaste framtidens arbetskrafts- och kompetensbehov

12.4.2023 11.23
ANM
Ihmisiä tietokoneen ääressä
Arbets- och näringsministeriet publicerar i slutet av 2023 den första arbetskraftsbarometern som samlar både yrkes- och branschspecifik information om arbetskrafts- och kompetensbehoven. Tidigare har information om arbetskraftsbehoven publicerats i yrkesbarometern, vars namn ändras i och med reformen. Målet är att skapa en bättre lägesbild av arbetsmarknaden i regionerna och i hela Finland.

EU effektiviserar skyddet av sina medborgare

6.10.2023 18.10
SRK
Statsminister Orpo och Spaniens premiärminister Pedro Sánchez i Granada 6.10.2023
EU-ländernas stats- och regeringschefer, som sammanträdde i Granada i Spanien den 6 oktober, gjorde ett gemensamt uttalande om EU:s prioriteringar för de kommande åren. I uttalandet framhävs behovet av att garantera EU-medborgarnas säkerhet och den ekonomiska och sociala välfärden.

Kontaktinformation

Jaana Tapanainen-Thiess, ledande sakkunnig 
statsrådets kansli, strategiavdelningen, ­­Enheten för planering av samhällspolitiken 0295160593