Framsyn och framtidsarbetet

Vår omvärld förändras snabbt. Framtidens utmaningar är mångfasetterade och hänger ihop med varandra. Vi lever i en värld där beslutsfattandet kräver omfattande insikter om komplicerade fenomen. Detta informationsbehov tillfredsställs genom framsynsarbete som skisserar upp framtida utvecklingstrender.

Evenemangen Kohti seuraavaa sataa

Evenemangen Kohti seuraavaa sataa

Evenemangen med temat Kohti seuraavaa sataa (Med sikte på följande hundra år) utgör ett led i statsrådets gemensamma framtidsarbete. Behållningen av evenemangen utnyttjas i regeringens framtidsredogörelse, i statsrådets och ministeriernas framtidsarbete och i beredningen av Finlands EU-politik. En del av materialet är tillgängligt bara på finska.

Evenemangen Kohti seuraavaa sataa

Kontaktinformation

Jaana Tapanainen-Thiess, ledande sakkunnig 
statsrådets kansli, strategiavdelningen, enheten för planering av samhällspolitiken 0295160593  


Kaisa Oksanen, ledande sakkunnig 
statsrådets kansli, strategiavdelningen, enheten för planering av samhällspolitiken 0295160430  


Jenni Lahtinen, projektplanerare 
statsrådets kansli, strategiavdelningen, enheten för planering av samhällspolitiken 0295160470