Framsyn och framtidsarbetet

Vår omvärld förändras snabbt. Framtidens utmaningar är mångfasetterade och hänger ihop med varandra. Vi lever i en värld där beslutsfattandet kräver omfattande insikter om komplicerade fenomen. Detta informationsbehov tillfredsställs genom framsynsarbete som skisserar upp framtida utvecklingstrender.

Kontaktinformation

Jaana Tapanainen-Thiess, johtava asiantuntija, tulevaisuusselonteon pääsihteeri 
statsrådets kansli, strategiavdelningen, enheten för planering av samhällspolitiken 0295160593  


Jenni Lahtinen, sakkunnig 
statsrådets kansli, strategiavdelningen, enheten för planering av samhällspolitiken 0295160470  


Hanna Ojanen, planerare 
statsrådets kansli, strategiavdelningen, enheten för planering av samhällspolitiken 0295160448