Framsyns- och framtidsarbete

Klimatförändringar, befolkningens stigande medelålder och den tekniska utvecklingen förändrar vår omvärld. Också många andra samhälleliga, tekniska, ekonomiska, miljömässiga och politiska förändringar har en inverkan. Statsrådets framsyns- och framtidsarbete syftar till att skapa en gemensam syn på förändringarna till stöd för beslutsfattandet.

Vi vet inte exakt hur framtiden kommer att utvecklas. Framsynsarbete går ut på att gestalta alternativa framtida utvecklingsförlopp och de möjligheter och utmaningar som dessa för med sig. Detta görs i syfte att utveckla beredskapen inför framtiden. Framsynsarbete innebär inte att man förutspår framtiden eller tar fram prognoser.

De viktigaste principerna för statsrådets framsyns- och framtidsarbete är medskapande, samarbete och ett omfattande engagemang.


Aktuellt

Rapport: Fyra scenarier för den regionala utvecklingen i Finland 2040

8.12.2021 13.02
ANM
I en rapport som gjorts på uppdrag av arbets- och näringsministeriet presenteras eventuella framtidsvisioner för Finlands regionutveckling med hjälp av fyra olika scenarier. Enligt scenarierna som sträcker sig till 2040 kan regionutvecklingen i Finland vara globalt sett selektiv, koncentrera på råvaror och turism, formas som ett lapptäcke eller vara balanserad.

”Europa är vi”-turnén kommer till Tammerfors

7.12.2021 14.24
SRK
Kuvituskuva: Eurooppa olemme me -kiertue
Statsrådets kansli, Europalinjen vid gymnasiet Tampereen lyseon lukio och Tammerfors stads och Birkalands EU-kontor arrangerar en paneldebatt i Wivi Lönn-salen i allaktivitetshuset Monitoimitalo 13 i Tammerfors lördagen den 11 december kl. 14. Evenemanget öppnas av statsminister Sanna Marin.

Kontaktinformation

Jaana Tapanainen-Thiess, johtava asiantuntija, tulevaisuusselonteon pääsihteeri 
statsrådets kansli, strategiavdelningen, enheten för planering av samhällspolitiken 0295160593