Framsyn och framtidsarbetet

Vår omvärld förändras snabbt. Framtidens utmaningar är mångfasetterade och hänger ihop med varandra. Vi lever i en värld där beslutsfattandet kräver omfattande insikter om komplicerade fenomen. Detta informationsbehov tillfredsställs genom framsynsarbete som skisserar upp framtida utvecklingstrender.

Kontaktinformation

Jaana Tapanainen-Thiess, johtava asiantuntija, tulevaisuusselonteon pääsihteeri 
statsrådets kansli, strategiavdelningen, enheten för planering av samhällspolitiken 0295160593  


Hanna Ojanen, planerare 
statsrådets kansli, strategiavdelningen, enheten för planering av samhällspolitiken 0295160448