Framsyn och framtidsarbetet

Vår omvärld förändras snabbt. Framtidens utmaningar är mångfasetterade och hänger ihop med varandra. Vi lever i en värld där beslutsfattandet kräver omfattande insikter om komplicerade fenomen. Detta informationsbehov tillfredsställs genom framsynsarbete som skisserar upp framtida utvecklingstrender.

Evenemangen Kohti seuraavaa sataa

Evenemangen Kohti seuraavaa sataa

Evenemangen med temat Kohti seuraavaa sataa (Med sikte på följande hundra år) utgör ett led i statsrådets gemensamma framtidsarbete. Behållningen av evenemangen utnyttjas i regeringens framtidsredogörelse, i statsrådets och ministeriernas framtidsarbete och i beredningen av Finlands EU-politik. En del av materialet är tillgängligt bara på finska.

Evenemangen Kohti seuraavaa sataa

Kontaktinformation

Kaisa Oksanen, ledande sakkunnig 
statsrådets kansli, Strategiaosasto, Yhteiskuntapolitiikan suunnitteluyksikkö 0295160430