Framsyns- och framtidsarbete

Klimatförändringar, befolkningens stigande medelålder och den tekniska utvecklingen förändrar vår omvärld. Också många andra samhälleliga, tekniska, ekonomiska, miljömässiga och politiska förändringar har en inverkan. Statsrådets framsyns- och framtidsarbete syftar till att skapa en gemensam syn på förändringarna till stöd för beslutsfattandet.

Vi vet inte exakt hur framtiden kommer att utvecklas. Framsynsarbete går ut på att gestalta alternativa framtida utvecklingsförlopp och de möjligheter och utmaningar som dessa för med sig. Detta görs i syfte att utveckla beredskapen inför framtiden. Framsynsarbete innebär inte att man förutspår framtiden eller tar fram prognoser.

De viktigaste principerna för statsrådets framsyns- och framtidsarbete är medskapande, samarbete och ett omfattande engagemang.


Aktuellt

Statsrådets framtidsredogörelse ger en utblick över kommande generationers Finland

19.1.2023 13.54
SRK
Statsrådets framtidsredogörelse godkändes torsdagen den 19 januari. Den syftar till att skapa en gemensam syn på kommande generationers Finland. Redogörelsens systematiska reflektion över framtiden lägger grunden för en proaktiv förvaltning.

ANM:s tjänstemannainlägg Tillväxt och arbete granskar den kommande regeringsperiodens utmaningar och lösningar

21.12.2022 16.07
ANM
Tjänstemännen vid arbets- och näringsministeriet har under hösten bedömt utgångspunkterna för den kommande regeringsperioden. Tjänstemannainlägget Tillväxt och arbete kompletterar och fördjupar de teman och synpunkter som ministeriet tidigare har lyft fram till exempel i statsrådets framtidsöversikt.

Kontaktinformation

Jaana Tapanainen-Thiess, ledande sakkunnig 
statsrådets kansli, strategiavdelningen, Yhteiskuntapolitiikan suunnitteluyksikkö 0295160593